ВІДДІЛ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ

ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА


відповідальний працівник:
Дегрик Ірина Миколаївна-
завідувач відділу з організаційної та інформаційної роботи
тел. (044) 288-14-29

"В умовах кризи не можна допустити, щоб людина залишилась наодинці зі своїми проблемами. Тільки колективними діями, об'єднуючи зусилля, можна забезпечити успіх. Профспілки не дозволять владі перекласти тягар кризи на плечі людини праці".

Відділ організаційної та інформаційної роботи Ради профспілки займається наступними питаннями:

• організаційне зміцнення профспілки, її первинних профспілкових організацій, посилення мотивації профспілкового членства;
• складання плану роботи Ради профспілки, розробка нормативних документів з питань організаційно-статутної діяльності профспілки;
• аналіз ходу реалізації плану роботи та виконання вимог Статуту;
• аналіз забезпечення реалізації положень Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", розробка відповідних методичних рекомендацій членським організаціям;
• формування структури профспілки, підготовка рекомендацій щодо її вдосконалення;
• організаційне забезпечення роботи з кадрами профспілки, система підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу;
• затвердження символіки, встановлення відзнак профспілки, розробка проектів положень про них, підготовка пропозицій щодо змін і доповнень до існуючих положень;
• організаційно-методичне забезпечення звітно-виборної кампанії в профспілці;
• входження профспілки до вищих профспілкових об'єднань, інших громадських організацій, міжнародних профспілкових об'єднань або укладення з ними договорів про співпрацю;
• культурно-масова та спортивна робота.

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ДІЛОВОДСТВА У ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

 

1. Примірна номенклатура справ первинної профспілкової організації    ЗАВАНТАЖИТИ

2. Примірний перелік справ цехової профспілкової організації    ЗАВАНТАЖИТИ

3. Опис справ постійного, тривалого зберігання    ЗАВАНТАЖИТИ

4. Журнал реєстрації вхідної документації    ЗАВАНТАЖИТИ

5. Журнал реєстрації вихідної документації    ЗАВАНТАЖИТИ 

6. Акт на вилучення для знищення документів   ЗАВАНТАЖИТИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК (ЗАВАНТАЖИТИ)    1   2   3   4   5   6   7  8  

Профспілкове членство станом на 01.01.2017 

Кількість первинних профорганізацій підприємств, організацій, установ (крім навчальних закладів)*

322

у них обрано:

                        - профкомів

221

- профорганізаторів

101

Кількість штатних працівників

 

33

у т.ч. голів профкомів

14

Усього працюючих

 

81075

із них членів профспілки

 

69570

Первинні профорганізації навчальних закладів І-V рівнів акредитації

Усього

4

Кількість штатних працівників

 

2

                - у т.ч. голів профкомів

1

Загальна кількість студентів

 

15430

із них членів профспілок

 

7389

Усього первинних профорганізацій:

326

-          у т.ч. з правом юридичної особи

 

94

Усього штатних працівників профкомів

35

                  - у тому числі голів профкомів

                                         

15

Непрацюючих пенсіонерів, які перебувають на профспілковому обліку

30

Усього членів профспілки:

76989

у тому числі:

                       - жінок

59002

                       - молоді до 35 років включно

22723

Прийнято у профспілку

8041

Вибуло з профспілки за власним бажанням

 

1850

В зв’язку зі звільненням

7801

Інформація про роботу Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я  за 2016 рік

Профспілка залишається єдиною організацією, яка відстоює трудові та соціальні права працівників.

24 березня відбувся УІІ з’їзд Федерації профспілок України, в роботі з’їзду приймали участь делегати Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я. В зв’язку з підвищенням цін, в  суспільстві наростають соціальні протести, спілчани вимагають більш активних дій від профспілок і особливо від Федерації профспілок України – як представника інтересів людей в соціальному діалозі з органами влади.

В 2016 році ФПУ приложила максимум зусиль, наслідком яких стало підписання Генеральної Угоди між Урядом та профспілками, яка не підписувалася протягом останніх трьох років. Глава Кабміну пообіцяв, що у 2017 році «в Україні має постати якісна система оцінки праці українців, питання реформи системи оплати праці є одним з найважливіших пріоритетів Уряду. 45-мільйонна країна у центрі Європи з такими потенційними можливостями не може жити так бідно, як вона живе сьогодні».

Укладення Генеральної угоди на новий строк знаменує собою завершення тривалого і досить непростого процесу тристоронніх колективних переговорів.

Питання колективних дій завжди актуально для профспілок, у спільних діях відображається головний принцип – єдність членів профспілок. Історичний досвід показує, що всі наші досягнення були забезпечені завдяки солідарності, єдності, протесту проти спроби обмежити законні права працюючих.

В 2016 році Профспілка відстоювала права медичних працівників під час акцій протесту.

 

Влада неодноразово обіцяла покращити життя, але відбувається навпаки: ми бачимо, що постійно знижується життєвий рівень громадян.

Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я приймала участь у Всеукраїнських акціях протесту. Під час проведення акцій профспілки від імені мільйонів трудівників вимагали від Уряду, Верховної Ради України, роботодавців відповідного підвищення заробітної плати, належного соціального захисту, в т.ч. пенсіонерів та студентської молоді, справедливої реформи оплати праці задля подолання бідності, зменшення тарифів на комунальні послуги. Більшість профспілкових вимог залишаються невиконаними, продовжують зростати ціни на товари і послуги, не зменшується заборгованість із зарплати.

19 квітня разом з Профспілкою Національної академії наук України провели акцію протесту біля Верховної ради України з вимогою відновлення фінансування з Держбюджету Національної та галузевих академій наук України.

9 червня Профспілка приймала участь в акції у формі пікету Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проти підвищення тарифів для населення. 

15 червня – пікетування Кабінету міністрів України разом зі вченими Національної академії наук та Національної медичної академії наук України.

6 липня 2016 року відбувся багатотисячний марш протесту профспілок на захист прав та інтересів працюючих в умовах шокового підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги.

8 грудня пройшла Всеукраїнська акція протесту профспілок біля Верховної Ради України. Головною вимогою спілчан було врегулювання ситуації, яка виникла у зв'язку з підвищенням тарифів на послуги ЖКГ та цін на газ». Медики вимагали: «Передбачити у Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та забезпечити в повному обсязі фінансування на оплату праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я з розрахунку встановлення першого тарифного розряду на рівні вище визначеного законодавством рівня мінімальної заробітної плати», свої вимоги ми передали Народним депутатам  та направили в профільний комітет Верховної ради України.

06.12.2016 Парламентом прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (урядовий законопроект № 5130), яким знову звужено гарантії оплати праці, стипендіального та пенсійного забезпечення, порушене автономне право сторін визначати умови оплати праці в колективних договорах і угодах, заперечення та пропозиції СПО профспілок до законопроекту не враховано.

Не зважаючи на зусилля профспілкової сторони, не вдалося активізувати роботу НИСЕР, повноцінну роботу Фонду соціального страхування.

 

Публічні виступи. Науково-практичні конференції. Форуми.

 

 

Велику роль в організації роботи профспілки має інформація, тому і в 2016 році проводилася робота в цьому напрямку: це виступи на телебаченні, в Інтерфакс, статті в газетних виданнях  про необхідність системності  в реформуванні охорони здоров’я, про нашу позицію з питань фінансування галузі, соціального захисту працівників, кадрової кризи,  профспілка висловлювала занепокоєння щодо знищення 33 Наказу МОЗ, умовами ліцензування, укладання договорів з лікарями то що.

Профспілка приймає участь у багатьох заходах, які стосуються проблем та розвитку охорони здоров’я: Міжнародні та Всеукраїнські форуми, виставки, конгреси, конференції.

В березні в Національній академії державного управління при Президентові України відбулося науково-експертне обговорення актуальних питань державного управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я та кадрової політики в умовах інтеграції України до Європейського Союзу. Захід проходив у рамках щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю “Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров'я в Україні”.

У вересні на базі Національної академії наук України за підтримки Національної академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України проводився VI Національний конгрес з біоетики. На відкриті Конгресу виступили Президент НАМН України Цимбалюк В.І., директор Інституту медицини праці НАМН України Кундієв Ю.І., інші поважні директори інститутів, наукова програма Конгресу включала лекції з важливих тем, за участю провідних вітчизняних та закордонних вчених (з США, Словачини, Великобританії, Молдови).

В листопаді  на базі ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України» відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю на тему: «Базові характеристики провідних систем охорони здоров'я в контексті визначення стратегії для України».

Профспілка регулярно раз на місяць випускає інформаційний вісник газету «Медик столиці», з  якого члени профспілки можуть узнати про новини галузі, зміни в законодавстві, позицію профспілки, а також в газеті публікуються наукові та популярні статті про розвиток галузі та видатних діячів, лікарів, медичних сестер, працює сайт профспілки, є сторінка в соціальних інтернет-мережах .

 

Робота з соціальними партнерами.

 

Рада профспілки протягом року в рамках соціального партнерства виконувала всі взяті на себе зобов’язання перед медичними працівниками – членами профспілки згідно Генеральної, Галузевої та Територіальної угоди а також угодами про співпрацю з Департаментом охорони здоров’я м.Києва. Профспілка тісно співпрацює з Президією Національної академії медичних наук України, адміністрацією Комунального підприємства «Фармація» , Комунальногї організації «Київмедспецтранс»,  районними управліннями охорони здоров’я,  Державним управлінням справами, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів, з усіма гілками влади. Профспілка направляла звернення та телеграми на адресу Президента, прем’єр-міністра та голови Верховної ради України, Народних депутатів, членів Комітету з питань охорони здоров’я, до міністерств та державних служб,  щодо недопущення погіршення соціального стану і без того важких умов праці медичних працівників, низького рівня заробітної плати та в наслідок цього - дефіциту кадрів, недопущення недофінансування медичних закладів після прийняття Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік».

В зверненнях розгорнуті всі проблеми, вказано на відсутність чітко визначеного плану дій на майбутнє, незрозуміло як можна здійснити задекларовані МОЗ зміни, які не відповідають Конституції та законодавству України.

І в минулому році і в серпні цього року після призначення нового в.о. міністра охорони здоров’я Профспілка зверталася до голови ВРУ з ініціативою провести фінансовий аудит діяльності міністерства, зробити аналіз проведених реорганізацій, вислухати пропозиції фахівців галузі.

Голова Профспілки Канаровська Л.В. протягом року приймала участь у всіх засіданнях Комітету Верховної ради України з питань охорони здоров’я. Разом з медичною громадськістю України зверталася до суду щодо встановлення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

 

Заходи Профспілки

кількість

зустрічів з державними органами  (ВРУ, МОЗ, Київрада, КМДА), в тому числі:

103

Участь у засіданнях Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я

12

Участь у засіданнях Громадської ради МОЗ та в тому числі зустрічі з в.о. міністру охорони здоров’я

10

 

Профспілка приймала участь у засіданнях Трьохсторонньої соціально-економічної ради (КМТСЕР) в рамках діалогу між виконавчою владою Києва, роботодавцями та профспілками, як член Трьохсторонньої соціально-економічної ради, з обговорення питань взаємодії Київської міської державної адміністрації та профспілок, в тому числі питання своєчасної виплати зарплати, фінансування надбавок за складність і напруженість в роботі.

Профспілка активно долучилася до обговорення Концепції розвитку охорони здоров’я в Києві, узагальнила пропозиції вчених, спеціалістів галузі, членів профспілки та направила їх до Департаменту охорони здоров’я.

В червні в колонній залі КМДА пройшла конференція за участю представників міжнародних організацій “Розвиток системи охорони здоров’я міста Києва”. У заході взяли участь голова КМДА Віталій Кличко, в.о. директора місії USAID Джон Пеннел, директор UNAIDS в Україні Яцек Тишко, голова представництва ЮНІСЕФ Джованна Берберіс, заступник голови КМДА Микола Поворозник, представники дипломатичних представництв в Україні, Світового банку, ЄБРР, Американської торгової палати та інші. Мова йшла про створення принципово нової системи, де усі кошти вийдуть із тіні і будуть вкладатися у гідну зарплатню лікарів, у сучасне медичне обладнання лікарень, в препарати для київських пацієнтів.

Мер Києва пообіцяв, що для створення ефективних умов для роботи медиків та лікування пацієнтів столична влада залучатиме найкращий світовий досвід, міжнародні організації, фахівців та інвесторів, які готові допомагати втілювати ноу-хау в медичній сфері столиці.

Протягом року проводилася спільна робота з Постійною комісією Київради з питань охорони здоров’я та соціального захисту, на засіданнях комісії розглядалися різні питання, в тому числі проект рішення "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2016—2018 роки.

Канаровська Л.В. є членом робочої групи з розвитку охорони здоров’я Київської міської ради (секретар постійної комісії Ю.Лобан), яка проводила аналіз стану надання онкологічної допомоги, стану справ в туберкульозній службі, спільно відвідувалися заклади охорони здоров’я.

 Направляли листи заступникам голови КМДА про стан кадрового забезпечення, фінансування галузі, підготовку до зими, необхідність виділення коштів для охорони закладів, проїзні квитки, виплати надбавок за складність та напруженість в роботі.

Участь у роботі постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту

28

Участь у нарадах та особисті зустрічі з заступником голови КМДА Поворозником М.Ю.

10

 

 

Спільна робота з Департаментом охорони здоров’я м. Києва

Майже 140 первинних профспілкових організацій та 43, тисячі членів профспілки знаходяться у підпорядкуванні Департаменту охорони здоровья Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Найважливішою подією першого півріччя - є  підписання у березні Галузевої угоди між Київською міською профспілкою працівників охорони здоров’я  та Департаментом охорони здоров’я ВО КМР (КМДА). Слід зазначити, що з боку Профспілки всі зобов’язання по галузевій Угоді виконані.

Голова Ради приймала участь у засіданні підсумкової колегії Департаменту охорони здоров’я м. Києва. На колегії були нагороджені колективи – переможці конкурсу «Кращий колективний договір» та активні учасники міських спортивних змагань, організованих Профспілкою.

 

Спільні наради з Департаментом охорони здоров’я,  участь у КЕК та комісії по призначенню директора ДОЗ, керівників закладів, комісіях по розслідуванню скарг та інше

22

 Спільна робота з Президією НАМН України

До Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я входить 23 науково-дослідні інститути  НАМН України, розташовані в Києві, майже 10 тисяч членів профспілки.

В січні 2016 року голова Ради приймала участь у загальних зборах НАМН України, під час яких було розглянуто основні результати діяльності Академії та її державних установ у 2011-2015 роках, визначено головні досягнення, проаналізовано проблеми звітного періоду, а також окреслено напрями подальшої роботи на наступні 5 років та обрано новий склад Президії і Президента НАМН України академіка Цимбалюка В.І..

В зв’язку зі скороченням фінансування Національних академій наук на 19 відсотків у  2016 році проведено 2 акції протесту у вигляді пікетування Кабінету міністрів України. Участь приймали всі науково-дослідні інститути, видатні вчені, члени Президії Національної академії медичних наук України. Профспілка передала звернення Уряду, основною вимогою було «внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» про збільшення видатків Національній академії медичних наук.

Профспілка організувала виступи по радіо президента НАМН України та директорів інститутів, прес-конференції в ІА «Інтерфакс Україна» з інформацією про досягнення і проблеми в національній медичній науці.

Спільна робота з профспілковими органами

та громадськими організаціями.

 

Спільна робота з Громадською організацією « Київська крайова організація Всеукраїнського лікарського товариства», в тому числі спільний урочистий захід з нагоди 25-річчя Незалежності України

5

Спільна робота з Київською міською організацією Товариства Червоного Хреста України (член правління)

5

Спільна робота з Радою захисту пацієнтів

3

 Профспілка тісно співпрацює з лікарськими самоврядними організаціями, в 2016 році було підписано угоду про співпрацю з Київською Крайовою організацією Всеукраїнського лікарського товариства та проведено спільні заходи:

з нагоди Всесвітнього Дня здоров'я відбулися слухання на тему "Побудова нової національної моделі охорони здоров'я України. Презентація нових законодавчих ініціатив";  

урочисте нагородження медичних працівників з нагоди 25-річчя Незалежності України, за високу громадську позицію та значний вклад в збереження здоров’я киян було вручено три ордена "За розбудову України", десять орденів «За мужність та милосердя», сорок п'ять медалей «25 років незалежності України», дві пам’ятні медалі до 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи, дві відзнаки "Гідність то воля", чотири відзнаки «25 років незалежності України»,  нагрудним знаком Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я «Знак пошани» ;

в листопаді в Національній науковій медичній бібліотеці відбулося зібрання Національної лікарської ради, в яку об’єдналися представники 50 лікарських асоціацій і організацій Всеукраїнського лікарського товариства, обговорювалися законодавчі ініціативи в сфері лікарського самоврядування, громадська оцінка реалізації рекомендацій Комітетських слухань від 16 грудня 2015 року. Була представлена нова редакція законопроекту «Про лікарське самоврядування»;

в грудні проведено круглий стіл «Роль педіатричної служби в системі надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах «загальна практика-сімейна медицина».

Профспілка тісно співпрацює з Національною науковою медичною бібліотекою, на базі якої в жовтні  відбулось офіційне відкриття Польської медичної бібліотеки в Україні. Стрічку перерізали Президент Окружної Лікарської Палати ім. проф. Яна Нелюбовича у Варшаві Анджей Савоні та Президент Національної академії медичних наук України Віталій Цимбалюк.

Профспілка співпрацює з Асоціацією медичних сестер України, в жовтні за  організаційної підтримки Асоціації медичних сестер України (Івашко Г.М.) та Профспілки відбувся Міжнародний науково-практичний семінар  «Європейський досвід налагодження системи гігієни в закладах охорони здоров’я» за участю д.м.н. Ханс-Йоахім Рьодгера (Німеччина), фахівців ДУ «Центрального методичного кабінету підготовки молодших спеціалістів МОЗ України та громадської організації «Служба організації інфекційного контролю» для медичних сестер науково-дослідних інститутів.

 

Робота з молоддю

На жаль молодь  складає менше 30 % працюючих, все більше випускників медичних вузів не залишаються працювати в охороні здоров’я:  малі зарплати, погані умови, застаріле обладнання, побутові проблеми.

Профкомам необхідно створити молодіжні структури в організаціях провести навчання – це  одне з найважливіших завдань для профспілкового руху в цілому.

Організаційна та молодіжна комісії  Профспілки зібрали інформацію про молодих профактивістів, саме в них майбутнє профспілкового руху.

 

7 квітня та 14 грудня активні  дії у вигляді Всеукраїнських маршів протесту проводили і студенти Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

Профспілки стали на захист прав молоді, зокрема студентів. В квітні в ІА УНІАН з цього приводу відбулася прес-конференція «Чому майбутнє студентства під загрозою або влада «грає» проти молоді України». Організатор: Молодіжна рада Федерації профспілок України. Перед журналістами та представниками громадськості виступили голови студентських організацій, в тому числі голова первинної профспілкова організація студентів НМУ імені О.О. Богомольця.

Вони говорили про актуальне та наболіле: Чому в Україні не виконується законодавство щодо захисту прав студентів і хто має нести відповідальність за це? Яке майбутнє чекає на випускника вищого навчального закладу і чому існує проблема працевлаштування випускників? Чому Міносвіти «грає проти» гідного майбутнього студентської молоді? Що дасть країні скорочення студентських стипендій більш ніж вчетверо?

В газеті «Медик столиці» є «молодіжна сторінка», яка висвітлює життя студентів. Профком студентів Національного медичного університету приймає участь в підготовці матеріалів та інформує про свою роботу.