Відсторонення від роботи невакцинованих медиків – незаконне!

Відсторонення від роботи невакцинованих медиків – незаконне!

Через численні звернення членів Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я з питань можливого відсторонення від роботи через відмову від обов'язкових профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, профспілка вимагає від роботодавців неухильного дотримання трудових прав працівників і законодавства про працю.

Відповідно до норм частини першої статті 46 Кодексу законів про працю України (КЗпП України), відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається лише у разі:

1) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

2) відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

3) в інших випадках, передбачених законодавством.

Норми частини другої статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» визначають, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб (зокрема, і проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2). У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт.

При цьому, перелік таких професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, тобто, Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ України).

На виконання наведених норм закону, МОЗ України прийнято наказ від 04 жовтня 2021 №2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням», яким визначено вичерпний перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням  проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України. До яких віднесено, виключно працівників:

1. Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів.

2. Місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.

3. Закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

 Крім того, норми пункту 46-1 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (що набуде чинності лише з 08.11.2021), керівникам підприємств, установ та організацій доручено забезпечити:

1) контроль за проведенням обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 працівниками та державними службовцями, обов'язковість профілактичних щеплень яких передбачена переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, затвердженим наказом МОЗ України від 4 жовтня 2021 р. №2153;

2) відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, обов'язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 яких визначена наказом МОЗ України від 4 жовтня 2021 р. №2153 та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 відповідно до статті 46 КЗпП України, частини другої статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та частини третьої статті 5 Закону України «Про державну службу», крім тих, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти COVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19, виданий закладом охорони здоров'я.

Отже, наведені вимоги законодавства не поширюються та не можуть бути застосовані до жодної категорії працівників закладів охорони здоров’я (лікарі, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою, спеціалісти немедики, загальні професії тощо) будь-яких організаційно-правових форм (комунальна установа (організація, заклад), комунальне підприємство, комунальне некомерційне підприємство, державна установа (організація, заклад)).

Працівники вказаних закладів охорони здоров’я не можуть бути відсторонені роботодавцями від роботи, у зв’язку з відмовою від проведення профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, оскільки, таке щеплення для них не є обов’язковим. В іншому випадку, дії роботодавця порушуватимуть трудові права працівника та право на недоторканність особистого життя в т.ч. щодо інформації про стан здоров’я, за що передбачене притягнення роботодавця до юридичної відповідальності.

Додатково повідомляємо, що профспілка повністю поділяє позицію Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), МОЗ України та інших національних інституцій з питань запобігання та протидії поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також необхідності проведення вакцинації тощо, однак, виключно у спосіб визначений чинним законодавством і з абсолютним дотриманням трудових прав та інтересів працівників.

Відділ з правових питань Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я