Профспілка вимагає від роботодавців безумовного дотримання прав працівників

Профспілка вимагає від роботодавців безумовного дотримання прав працівників

У зв’язку з численними зверненнями членів Профспілки з питань можливої зміни істотних умов праці (зміна систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій тощо) при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, та з метою недопущення порушення трудових прав працівників і законодавства про працю, просимо врахувати у подальшій роботі вимоги чинного законодавства.

Відповідно до норм частини 3 статті 32 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Згідно зі статтею 103 КЗпП України, про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення, власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніше як за два місяці до їх запровадження або зміни.

До умов оплати праці належать, зокрема, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки,- схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат тощо.

Таким чином, у разі необхідності внесення змін в організацію виробництва і праці, роботодавець повинен спочатку видати відповідний наказ, у якому розкривається конкретний зміст таких змін та пов’язані з ними зміни істотних умов оплати праці найманих працівників, оскільки саме конкретизація таких істотних змін умов праці у попереджені дає змогу працівнику свідомо вирішити для себе питання, чи має він намір продовжувати дію трудового договору з конкретним роботодавцем.

На підставі зазначеного наказу конкретні працівники, істотні умови праці яких у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці підлягають зміні, персонально попереджаються про те, що з конкретної дати (але не раніше ніж через два місяці після ознайомлення з персональним попередженням) змінюються істотні умови їх праці.

Відсутність відповідного наказу і повідомлення про майбутні зміни істотних умов оплати праці без їх конкретизації, виключає наявність змін в організації виробництва і праці та не може вважатися належним персональним попередженням працівника про зміну істотних умов праці.

Звертаємо увагу, що згідно з нормами статті 97 КЗпП України, статті 15 Закону України “Про оплату праці”, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

Роботодавець не має права в односто­ронньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективним договором.

Таким чином, зміна умов оплати праці, передбачених колективним договором, що діє у закладі охорони здоров’я, можлива лише після внесення до нього відповідних змін за процедурою, визначеною Законом України “Про колективні договори і угоди” та самим колективним договором.

При цьому, обов’язковому врахуванню (у якості мінімальних норм та гарантій) під час ведення колективних переговорів та укладення колективного договору підлягають положення Генеральної Угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки (зокрема, розділу II “Оплата праці” та додатку 3 “Перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників, підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих (міжгалузевих), територіальних угодах та колективних договорах) та діючої Галузевої Угоди між Міністерством охорони здоров”я України та Профспілкою працівників охорони здоров’я України на 2007-2011 роки (зокрема, розділу 3 “Оплата праці”).

Посадові особи підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Зважаючи на вищевикладене, з метою уникнення порушень чинного законодавства та прав працівників, просимо просимо роботодавців закладів охорони здоров’я забезпечити безумовне дотримання вимог трудового законодавства під час проведення змін в організації виробництва і праці на підприємствах, а також мінімальних норм і гарантій в оплаті праці, встановлених законодавством.

Профспілка направила інформацію про недопущення порушення трудових прав працівників у зв'язку зі зміною істотних умов праці (зміна систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій тощо) керівникам закладів охорони здоров'я і головам територіальних та первинних профспілкових організацій.