Призначення керівника закладу охорони здоров’я без конкурсу: новели законодавства

 Призначення керівника закладу охорони здоров’я без конкурсу: новели законодавства.

Нормами статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII (далі — Основи законодавства України про охорону здоров`я) визначено, що керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони здоров’я на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від трьох до п’яти років. При цьому сам порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я та порядок укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, а також типова форма такого контракту затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я».

Однак, Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12 травня 2022 року № 2259-IX (далі — Закон № 2259).

Нормами Закону № 2259 визначено, що в період дії воєнного стану сільський, селищний, міський голова може призначати осіб на посади та звільняти з посад керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління відповідного органу місцевого самоврядування.

Зважаючи на те, що переважна більшість комунальних закладів охорони здоров’я функціонує в організаційно-правовій формі «підприємство» («комунальне некомерційне підприємство») дія норм новоприйнятого закону прямо на них поширюється. Також Закон № 2259 поширюється і на заклади охорони здоров’я, що і надалі функціонують у формі «установа».

При цьому, таке призначення керівника у період дії воєнного стану здійснюється за певними правилами:

1. Призначення особи на посаду керівника комунального підприємства, установи, організації здійснюється лише на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у цієї особи громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

Для закладів охорони здоров’я такі вимоги вміщено у нормах Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого наказом МОЗ України від 29 березня 2002 р. № 117, за характеристикою «Генеральний директор (директор) закладу охорони здоров’я». Також ці вимоги можуть бути деталізовані і у статуті кожного окремого закладу охорони здоров’я.

2. Особа, яка претендує на зайняття посади керівника закладу охорони здоров’я, у період дії воєнного стану не подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції», та документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України від 25 квітня 2019 р. № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Тобто щодо кандидатів у період воєнного стану не проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції», та перевірка, передбачена Законом України 16 вересня 2014 р. № 1682-VII «Про очищення влади».

У разі ж призначення керівника закладу охорони здоров’я за спрощеною процедурою слід врахувати такі обставини:

1. Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше 6-ти місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду керівника цього закладу охорони здоров’я повинен бути оголошений повноцінний конкурс, відповідно до вимог статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я.

2. Граничний строк перебування призначеного керівника закладу охорони здоров’я без конкурсу на посаді складає 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

3. Особа, призначена у період дії воєнного стану на посаду керівника медичного закладу, все ж повинна буде подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також сертифікат про володіння державною мовою, однак, зробити вона це повинна протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Закон № 2259 набрав чинності 20 травня 2022 р., від так з цієї дати може бути застосований суб’єктами місцевого самоврядування щодо закладів охорони здоров’я сфери їх відання.

 

Сергій Кубанський,

голова Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я,

експерт у сфері медичного та трудового права, адвокат