Позиція Профспілки щодо відновлення Переліку робіт, які не є сумісництвом

Позиція Профспілки щодо відновлення Переліку робіт, які не є сумісництвом.

У зв'язку з численними зверненнями до Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я працівників, які виконують педагогічну роботу з погодинною оплатою праці та/або обов'язки медичних консультантів, профспілка звернулась до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з питання унормування Переліку робіт, які можуть не вважатись сумістництвом, та можуть виконуватись під час основної роботи. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2022 року № 1306 скасована постанова Кабінету Міністрів України від 03 квітня 1993 року № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», а розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2022 року №1047-р скасовано наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», який містив Перелік робіт, що не вважалися сумісництвом і виконання яких могли здійснюватися впродовж основного робочого часу без утримання заробітної плати.

Скасування Наказу №43 та його додатку з Переліком робіт сьогодні позбавляє можливості багатьох висококваліфікованих фахівців, серед яких педагогічні, науково-педагогічні працівники, а також працівники відділів та управлінь освіти, інших органів, які переважно є вчителями та викладачами, виконувати зазначені види робіт впродовж основного робочого часу, забезпечуючи налагоджений освітній процес. При цьому, виконання такої педагогічної роботи на умовах сумісництва поза основною роботою не завжди є можливим через збіг часу за основною роботою з розкладом занять, уроків, керівництвом аспірантами, кафедрами тощо.

Зважаючи на вищевикладене, профспілка наполягає на розробці Міністерством економіки України, як уповноваженим центральним орагном влади, що реалізує державну політику у сфері праці та трудових відносин, необхідних нормативно-правових актів для відновлення або формування нового переліку робіт, які можуть не вважатися сумістництвом, та можуть виконуватись медичними, педагогічними та науково-педагогічними працівниками під час основної роботи.