Засідання президії НАМН України

В роботі засідання Президії Національної академії медичних наук України приймала участь голова Київської міської профспілки працівників охорони здоровья Лариса Канаровська. На порядку денному розглядалися питання про проведенняювілейних загальних зборів НАМН України, стратегічні наукові напрями досліджень в галузі променевої діагностики, про стан охорони праці в наукових установах НАМН України, про оголошення конкурсу в аспірантуру та докторантуру, про роботу Журналу НАМН України.

Члени президії привітали президента Національної академії медичних наук України, академіка НАМН України Віталія Цимбалюка з почесним і заслуженним досягненням - обранням членом-кореспондентом Національної академії наук України.

 7 березня 2018 р. Президія НАН України, з урахуванням положення Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо граничної чисельності членів Національної академії наук України у 200 академіків і 400 членів-кореспондентів, оголосила 22 вакансії академіеків і 69 вакансій членів-кореспондентів з 84-х спеціальностей. Як зауважив президент Національної академії наук України, академік Борис Патон: «В основу розподілу вакансій за відділеннями та визначення спеціальностей було покладено прагнення забезпечити пріоритетний розвиток фундаментальних наук, передусім за тими напрямами, де українські вчені мають результати світового рівня. Безумовно, першочерговою умовою була наявність за кожною спеціальністю гідних кандидатів до обрання, і не лише в інститутах нашої Академії, а й у вітчизняних вищих навчальних закладах, галузевих наукових та науково-технічних установах»

На сесії Загальних зборів НАН України з 229 висунутих кандидатів на 69 вакансій членів-кореспондентів НАН України, при конкурсі більше 3-х чоловік на одне місце, по відділенню біохімії, фізіології та молекулярної біології членом-кореспондентом НАН УкраЇни було обрано Віталія Івановича Цимбалюка.