Профспілка на захисті прав студентів III курсу

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини

Денісовій Л.Л.

Шановна Людмила Леонтіївна!

Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я засвідчує Вам високу повагу.

Профспілка стурбована численними зверненнями студентів та первинної профспілкової організації студентів провідного закладу медичної освіти України Національного медичного університету імені О.О.Богомольця,  які занепокоєні з приводу складання на початку липня 2019 року міжнародного іспиту з основ медицини (International Foundations of Medicine, далі - IFOM) студентами III курсу  спеціальності «Медицина» та «Фармація».

Суть справи. У розвинених країнах світу для перевірки знань студентів, які навчаються у медичних закладах вищої освіти, держава проводить іспит. В Україні для студентів-медиків також є такий екзамен — «КРОК 1», який складають на III курсі, та «КРОК 2» — на випускному курсі. Починаючи з 2019 року МОЗ України вводить Єдиний державний кваліфікаційний екзамен (далі - ЄДКІ), що містить чотири компоненти: КРОК (який студенти здавали і досі), тест з англійської мови професійного спрямування, міжнародний іспит з основ медицини IFOM і практичний іспит OSCE. Кожен із компонентів ЄДКІ можна повторно скласти один раз, якщо при попередньому складанні іспиту студент не набрав мінімальний прохідний бал.

Слід зазначити, що реформа медичної освіти здійснюється МОЗ України без належного вивчення міжнародного, у тому числі європейського досвіду, моніторингу та аналізу реального стану медичної освіти в Україні, прогнозування наслідків та ризиків щодо зменшення кількості студентів-медиків та скорочення викладачів, а також розуміння авторами реформи базових принципів підготовки у закладах вищої освіти спеціалістів для галузі охорони здоров’я.

Зауважимо, що будь-яке навчання та зміни до нього повинні відповідати чинному законодавству України. Студенти Національного медичного університету імені О.О.Богомольця мають беззаперечне право на навчання та здобуття повної вищої освіти з акредитованих спеціальностей. Перш ніж проводити нове міжнародне тестування в рамках ЄДКІ, потрібно, щоб викладачі надавали студентам актуальні знання за оновленими навчальними програмами, і лише після цього можна проводити перевірку рівня знать та професійної компетентності із фундаментальних дисциплін.

В той же час, міжнародний іспит IFOM, який готує й проводить комітет міжнародних експертів під егідою Національної ради медичних екзаменаторів США, у тому чи іншому вигляді проходить у багатьох країнах світу і використовується для порівняльного аналізу місцевих медичних іспитів. На постійній основі як випускний екзамен IFOM проводився та проводиться тільки у трьох країнах в світі: Республіках Коста-Рика та Панама, і в Омані, - сукупна кількість населення яких, менша ніж 10 млн. громадян.

У 2019 році Україна стала четвертою такою країною в світі, адже МОЗ України зробив іспит IFOM обов’язковим для студентів-медиків III курсу, всупереч усім правилам організації навчального процесу та принципам дидактики. Крім того, з 2022 року іспит стане обов’язковим і для студентів шостого курсу.

Іспит IFOM базується на загальних поняттях американської медицини. Їх система навчання значно відрізняється від вітчизняної: те, що по українським протоколам лікування буде здаватися правильним, може виявитися медичною помилкою у цьому тесті.

Профспілка підтримує необхідність змін в медичній освіті в Україні і розуміє важливість інтеграції українського медичного навчання в сучасну міжнародну систему. Якість медичної освіти потребує прозорої і чесної оцінки, адже сьогоднішні студенти - майбутні лікарі, які нестимуть відповідальність за здоров’я і життя громадян. Однак, використання іспиту IFOM як обов’язкового, буде об’єктивним та справедливим щодо студентів виключно тільки тоді, коли документально оформлені та деталізовані "міжнародні стандарти" будуть включені до навчальних програм кожного університету. Відповідно, правильним буде проводити іспит IFOM лише для тих студентів, які навчалися за оновленими навчальними програмами, якщо його запровадження виявиться взагалі доцільним.

Оскільки порушене питання потребує термінового вирішення, Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я, просить Вас, шановна Людмило Леонтіївно, вжити дієвих заходів реагування щодо дотримання і забезпечення конституційних прав на освіту студентів III курсу медичних закладів вищої освіти, та відміни проведення міжнародного іспиту IFOM, який не відповідає українським стандартам в системі медичної освіти.

За дорученням Президії Ради, з повагою

Голова Ради                                                                                                                                   С.А. Кубанський