Уряд затвердив типові форми контракту окремо для керівників КНП та комунальної установи

Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р.№ 792 затверджені нові документи з питань укладення контрактів з керівниками державних та комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема:

Відповідно визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 642 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

ПОРЯДОК 

укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я

1. Цей Порядок визначає механізм укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я (далі — контракт) та застосовується для керівників казенних підприємств, державних установ, комунальних некомерційних підприємств та комунальних установ, крім закладів охорони здоров’я МВС, військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення.

2. Призначення на посаду керівника закладу здійснюється відповідно до законодавства керівником органу або державним секретарем міністерства, до сфери управління якого належить (в управлінні якого перебуває) заклад, або за рішенням обласної, районної ради чи сільським, селищним, міським головою.

3. Контракт укладається згідно з типовою формою для відповідної організаційно-правової форми державного, комунального закладу охорони здоров’я в письмовій формі у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

Контракт набирає чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено контрактом, і може бути змінений за згодою сторін у письмовій формі.

4. Контракт укладається на строк від трьох до п’яти років.

5. У контракті передбачаються строк його дії, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), вимоги до збереження керівником закладу державного або комунального майна, підвищення ним кваліфікації або проходження перепідготовки протягом строку дії контракту, умови матеріального забезпечення і організації праці, умови розірвання контракту.

Контрактом можуть бути встановлені пільги, гарантії керівникові закладу на випадок розірвання контракту з незалежних від нього причин, а також соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання керівником своїх обов’язків.

6. На керівника закладу, з яким укладено контракт, поширюються пільги та компенсації, встановлені законодавством.

7. Контракт може бути розірваний на підставах, передбачених законодавством та умовами контракту. При цьому звільнення з посади керівника закладу проводиться з урахуванням передбачених законодавством гарантій.

8. У разі розірвання контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законом, керівник закладу звільняється з посади на підставі пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

9. Спори між сторонами, що уклали контракт, розв’язуються у порядку, встановленому законодавством.

10. Особа, яка призначила на посаду керівника закладу, забезпечує конфіденційність умов контракту, крім випадків, визначених законом.