Про дії Профспілки з захисту соціально-економічних прав працівників санітарно-епідеміологічної служби в процесі реформування

ІНФОРМАЦІЯ

про дії Профспілки  з захисту соціально-економічних прав працівників санітарно-епідеміологічної служби в процесі реформування

До Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я (далі - Профспілки), серед інших членських організацій, входять заклади Державної санітарно-епідеміологічної служби м. Києва (Київська міська санепідстанція, 10 санепідстанцій районів та Київська міська дезінфекційна станція).

Кабінет Міністрів України, своєю постановою від 14.11.2011 р. №1184 «Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади», з 01.01.2013 р. встановив граничну   чисельність працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби у кількості 29996, у тому числі державних службовців - 2500. Тим самим нормативним актом Кабінет Міністрів України доручив Міністерству охорони здоров'я разом з Державною санітарно-епідеміологічною службою забезпечити скорочення у 2012 році щокварталу не менше ніж 6 тис. працівників установ і закладів Державної санітарно-епідеміологічної служби України, які функціонують у системі Міністерства охорони здоров'я, до досягнення затвердженої цією постановою граничної чисельності працівників територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби. Левова частка таких працівників припадає саме на членів Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я, працівників санслужби столиці.

Згідно статті 117 Конституції України, Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Стаття 113 Основного Закону, зобов'язує Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керуватися виключно Конституцією і законами України.

Згідно з Законом України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010р. та відповідно до пункту 7 параграфу 8 розділу 2 Регламенту Кабінету Міністрів України (затв.постановою Кабінету Міністрів України №950 від 18.07.2007р.) (далі - Регламент Кабміну), питання діяльності міністерств у Кабінеті Міністрів України представляють відповідні міністри. Згідно з пунктом 5 параграфу 33 глави 2 розділу 4 Регламенту Кабміну - проект акту Кабінету Міністрів підлягає обов'язковому погодженню усіма заінтересованими органами, а також Мінфіном та Мінекономрозвитку.

З даних, які вдалося отримати Профспілці (листи Секретаріату Кабінету Міністрів України  №17-12/182 від 02.03.2012р. та МО3 України №11.01-29/17 від 06.01.2012 р.), стало відомо, що вказаним вище виконавчим органам влади невідомі будь-які документальні підтвердження законності та обґрунтованості постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2011 р. №1184 «Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади», якою встановлено граничну чисельність працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також те, що з Міністерством охорони здоров'я України, це питання взагалі не узгоджувалось. Таким чином профспілкою встановлено факт незаконності (порушення процедури та Регламенту) прийняття зазначеного нормативного акту.

Також, на думку Профспілки, будь-які заходи щодо скорочення чисельності працівників санслужби або ліквідації чи реорганізації її системи у пропонованому МОЗ України вигляді (ліквідація існуючої структури з 12 закладів та створення на її базі структури з одного Головного та трьох міжрайонних управлінь у м. Києві) суперечитимуть нормам чинного законодавства України. Адже, такі зміни прямо порушують норми ст. 49 Конституції України та ст. 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я, якими заборонено скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я, до яких, відповідно до наказу МОЗ України від 28.10.2002 №385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я», відносяться санітарно-профілактичні заклади.

Крім того, наслідком пропонованих змін у столиці вбачається чисельне вивільнення працівників, оскільки, кількість працівників Держсанепідслужби у м. Києві складає 1704 особи, однак, у пропонованому Головному управлінні, згідно із затвердженого структурою, передбачено лише 146 посад державних службовців, а 1558 працівників, після ліквідації санітарно-профілактичних закладів, змушені будуть звертатися до служби зайнятості. Більшість лікарів і молодших спеціалістів з медичною освітою медико-профілактичного профілю не будуть працевлаштовані за фахом, у зв'язку з відсутністю профільних закладів на території міста, які будуть повноцінними правонаступниками тих юридичних осіб, що ліквідуються тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про професійні спілки. їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р., держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників.

На виконання наведених положень законодавства Профспілка, в рамках соціального діалогу, на всіх рівнях свого представництва стала на захист права на працю працівників Державної санітарно епідеміологічної служби - своїх членів, з метою недопущення порушення чинного законодавства та можливого незаконного вивільнення працівників.

Так, з лютого 2012 р. Профспілкою неодноразово ініціювались та проводились спільні наради, круглі столи, консультації та інші переговорні заходи з представниками МОЗ України та Державної санітарно-епідеміологічної служби, систематично здійснювались офіційні звернення на ім'я Прем'єр-міністра України - М. Я. Азарарова, міністрів охорони здоров'я  -  О. В. Аніщенка, Р. В. Богатирьової, голови профільного Комітету Верховної Ради України - Т. Д. Бахтєєвої, щодо незаконності та неможливості впровадження пропонованих змін з наведенням об'єктивних аргументів та урахуванням думки самих працівників галузі. Аналогічні заходи проводили і обласні організації Профспілки працівників охорони здоров'я України.

Однак, докладені зусилля не схилили сторону соціальних партнерів до відміни прийнятого рішення, а лише відтермінували його виконання у часі.  Крім того, МОЗ України наказом від 21.09.2012 р. №176-О «Про ліквідацію бюджетних закладів, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерства охорони здоров'я України», фактич6но розпочало процедуру ліквідації всіх закладів Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

У зв'язку з цим окремі обласні організаційні ланки Профспілки працівників охорони здоров'я України звернулись з адміністративним позовом до суду, з вимогою визнання незаконними окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2011 р. №1184 «Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади», та вжиття заходів забезпечення позову, шляхом призупинення дії окремих її положень.

Зважаючи на вичерпання процедур досудового врегулювання розбіжностей між соціальними партнерами з порушеного питання, Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я порушує перед IV Пленумом питання про приєднання до адміністративного  позову по справі №2а-8124/12/2670 про оскарження та визнання незаконними окремих  положень постанови Кабінету Міністрів України №1184 від 14.11.2011р. «Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади», та вжиття заходів забезпечення позову, шляхом призупинення дії окремих її положень, згідно норм чинного законодавства.

З матеріалами справи та останньою інформацією всі бажаючі можуть ознайомитись на сайті

http://donetsk.medprof.org.ua/donetsk/na-zakhisti-pracivnikiv-ses/

КМППОЗ