Зустріч представників столичних профспілок з головою КМДА Олександром Поповим щодо вирішення "бюджетного питання"

Зустріч представників столичних профспілок з головою КМДА Олександром Поповим щодо вирішення "бюджетного питання" 

Сьогодні об 11.00 у приміщенні КМДА відбулась нарада голови КМДА О. П. Попова з представниками найбільших профспілкових організації столиці. Зазначена зустріч була продовженням вирішення "бюджетного питання" Києва. Як повідомляла раніше профспілка, 14 грудня  близько 1,5 тисячі профспілкових лідерів бюджетної сфери Києва зібралися, аби обговорити ситуацію з бюджетом у столиці. Так, за результатами обговорень, маючи спільну принципову позицію щодо захисту соціальних прав киян, громадськість і міська влада звертаються до Президента України Віктора Януковича з проханням не підписувати Закон України про державний бюджет на 2013 рік. Відповідну резолюцію підписали учасники спільних зборів із громадського обговорення держбюджету на наступний рік.

Голова Київської міської державної адміністрац

Тези доповіді щодо показників бюджету м. Києва

Аналіз показників виконання бюджету свідчить про наявність додаткового фінансового ресурсу, з урахуванням прихованих резервів та невикористаних можливостей, в обсязі майже 4,5 млрд.грн/

 Зокрема,резерви збільшення надходжень до бюджету - 2883,2 млн.грн.,  не пріоритетність спрямування коштів - 482,0 млн.грн.,  втрати    комунальних   ресурсів    внаслідок    порушень   фінансово-бюджетної дисципліни - 47,5 млн.грн.,  впорядкування   мережі   та   штатів   бюджетних  установ   -   1080,6 млн.грн.

ДОХОДИ

Показники виконання планових надходжень по доходах загального фонду та темп росту таких доходів до відповідного періоду минулого року по бюджету м.Києва є нижчими, ніж в середньому по Україні та по бюджетах інших міст-мільонників, наприклад Донецьку

Не    виконуються    і    планові    показники    по    доходах,    що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів - %

виконання за січень-листопад 97,9%, по Україні - 100,4%, м.Донецьку -106,8%.

Слід зазначити, що алгоритм розрахунку планових показників таких доходів формульний та однаковий для усіх місцевих бюджетів, який враховує фактичні надходження за три попередні роки та за останній звітний період поточного року

Планові показники по доходах, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, необґрунтовано збільшено на 1 554,0 млн.грн. або 55,5% (слайд 4), в результаті:

- план не виконується;

-розпорядниками коштів взяті зобов'язання, які не забезпечені
ресурсом.

При формуванні бюджету на 2012 рік враховано додаткові кошти в сумі 1587,8 млн.грн. (500,0 млн.грн. на погашення кредиту, 437,8 млн.грн. на обслуговування кредиту, 650,0 млн.грн. на видатки соціально-культурних установ)

Протягом року бюджету міста додатково виділено 3062,7 млн.грн.,

в т.ч. 1061,5 млн.грн. на поточні видатки, 2001,2 млн.грн. - капітальні видатки,

Резерви   бюджету міста   по   доходах складають 2 883,2 млн.грн., в т.ч.:

-         зменшення темпів росту заробітної плати - 800 млн.грн.;

-         низькі ставки орендної плати за землю - 1 000 млн.грн.;

-         податковий борг - 383,2 млн.грн.;

-         перегляд ставок по місцевих податках і зборах (ставки затверджено
на рівні мінімальних) - 300 млн.грн.;

-         низька     виплата     частки     чистого     прибутку     комунальними
підприємствами - 200 млн.грн.;

-         зменшення надходжень від продажу землі - 200 млн.грн.;

-         наявність   підприємств,   що   виплачують   заробітну   плату   нижче
мінімальної - 17,2% від загальної кількості підприємств

ВИДАТКИ

Питома  вага  захищених  видатків   (88,8%)   на   6.0%   менша   за

середній показник по Україні (94,8%).

 Зокрема, оплата праці складає 45,3% у загальному фонді проти 53,4% по Україні, оплата енергоносіїв - 6,9% проти 7,1%.

Виконання планових призначень за 11 місяців п.р. по захищеним видаткам (81,5%) свідчить про достатність затверджених асигнувань для здійснення 1/12 видатків у грудні (близько 8,3%) по всім напрямкам захищених видатків.

У структурі фонду оплати праці у 2012 році зарплата за посадовими окладами запланована на рівні 58,8%, надбавки та доплати обов'язкового характеру - 17,6%, надбавки стимулюючого характеру - 21,5% (зросли на 0.5% проти минулого року), інші - 2,2%.

Слід наголосити, що розмір надбавок стимулюючого характеру, премій, допомог у столичному бюджеті значно більший порівняно навіть із бюджетами інших великих міст. Середній розмір стимулюючих виплат в цілому по Україні - 9,3% від фонду оплати праці.

Таким чином, стимулюючі виплати заплановано у завищених обсягах, які не підкріплено достатнім фінансовим ресурсом, зважаючи на стан виконання дохідної частини бюджету.

 

Крім цього, очікувані видатки на заробітну плату у грудні (759,2 млн.грн.) на 35,6% (+199,3 млн.грн.) більші за видатки листопада - 559,9 млн.грн.

Протягом поточного року наявний у бюджеті ресурс спрямовувався без урахування пріоритетності видатків, зокрема, на капітальні та інші видатки :

100%  або   29,1 млн.грн.   розподілених   вільних  залишків;

100% або 200,0 млн.грн. додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості;

100% або 252,9 млн.грн. додаткової дотації на стимулювання місцевих органів влади.

Суттєво впливають на рівень ресурсного забезпечення міського бюджету порушення фінансово-бюджетної дисципліни.

За 9 місяців п.р. органами Державної фінансової інспекції виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат комунальних ресурсів, на суму 47,5 млн.грн.

 Фактори    впливу    на    забезпеченість    міського    бюджету    -неоптимальна та неефективна мережа бюджетних установ.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Найбільша кількість працівників закладів охорони здоров'я на 10,0 тис. населення

При цьому, поточні видатки на 1 жителя значно більші ніж в

інших містах-мільйонерах. Наприклад, на 64,4% більше ніж у м.Дніпропетровськ (924,7 грн. проти 562,3 грн.).

За умови приведення чисельності працівників до показника
Дніпропетровська, навантаження на бюджет зменшиться на 322,6
млн.грн.

При цьому, завантаженість лікарів (кількість лікарських відвідувань на 1-го лікаря у рік) - найнижча - 2,1 тис.відвідувань проти 2,9 у Харкові, 2,8 у Донецьку, 2,6 у Одесі,

Найбільша кількість ліжок у звичайних стаціонарах на 10,0 тис. населення

При цьому завантаженість одного ліжка у стаціонарі - найнижча -302 дня на рік (на 43 дня менше ніж у Дніпропетровську, на 31 день - ніж у Донецьку, на 13 днів - ніж у Одесі, на 6 днів - ніж у Харкові.

Якщо взяти за норматив роботи ліжка 340 днів, то розрахункові втрати від простою ліжок у стаціонарах складають 124, 5 млн.грн на рік.

КМППОЗ