ІV Міжнародний конгрес медичних сестер«Крим – батьківщина медсестринства»

З ініціативи професора Іллі Миколайовича Ємця, медичних сестер Українського науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії і Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я, під гаслом «Крим - батьківщина медсестринства», 14-17 травня 2013 року відбудеться ІV Міжнародний конгрес медичних сестер, планується участь близько 150 делегатів з різних областей України та почесних гостей з України, Росії, Франції, Великобританії, Німеччини, США.

 

12 травня відзначається Всесвітній день медичної сестри, офіційно це свято було започатковано в 1971 році, з моменту об'єднання сестер милосердя з 141-ї країни у професійну громадську організацію - Міжнародну раду медичних сестер.

Вперше служба сестер милосердя була організована під час Кримської війни - 160 років тому.

На медсестру покладено чотири основні обов'язки: зберігати здоров'я, запобігати захворюванням, відновлювати здоров'я та полегшувати страждання.

Потреба в роботі медсестри універсальна. Сестринська справа передбачає повагу до життя, гідності і прав людини. Вона не має обмежень за національними або расовими ознаками, за ознаками віросповідання, кольору шкіри, віку, статі, політичного або соціального стану.

Медсестри надають медичну допомогу окремим особам, сім'ям і спільнотам та координують свою діяльність з роботою інших груп.

МЕДСЕСТРА І ПАЦІЄНТИ

Основну відповідальність медсестра несе перед тими, хто має потребу в її допомозі. Надаючи допомогу, медсестра намагається створити атмосферу щанобливого ставлення до цінностей, звичаїв і духовних переконань пацієнтів. Медсестра зберігає отриману конфіденційну особисту інформацію і ділиться нею з великою обережністю.

МЕДСЕСТРА І ПРАКТИКА

На медсестрі лежить особиста відповідальність за здійснення сестринської справи на практиці й за постійне удосконалення кваліфікації. Медсестра намагається виконувати роботу на найбільш високому рівні, можливому в даній ситуації. Медсестра приймає виважені рішення про особисту компетенцію, даючи і беручи на себе доручення. Виконуючи професійні обов'язки, медсестра повинна постійно поводитися так, щоб не підірвати довіру до професії.

МЕДСЕСТРА І СУСПІЛЬСТВО

Медсестра, як і інші громадяни, несе відповідальність за здійснення і підтримку заходів, спрямованих на задоволення суспільних запитів у галузі охорони здоров'я.

МЕДСЕСТРА І СПІВРОБІТНИКИ

Медсестра підтримує стосунки співробітництва з іншими медсестрами і з тими, з ким їй доводиться працювати в інших галузях. Медсестра вживає необхідних заходів для безпеки пацієнта, якщо існує загроза його стану з боку працівників або інших людей.

МЕДСЕСТРА І ЇЇ ПРОФЕСІЯ

Медсестра виконує головну роль у визначенні і втіленні бажаних стандартів сестринської практики і спеціальної освіти. Медсестра бере активну участь у розвитку професійних знань. Медсестра, працюючи у професійній організації, Бере участь у розробці і забезпеченні справедливих соціальних і економічних умов праці.

КМППОЗ