Гігієна праці та професійні захворювання?

17-18 жовтня 2013 року за адресою: вул. Саксаганського, 75, в конференц-зал Інституту медицини праці НАМН України відбудеться засідання проблемної комісії «Гігієна праці та професійні захворювання»

 Порядок денний засідання РПК МОЗ та НАМН України

«Гігієна праці та професійна патологія»

17     жовтня 2013 р.:

1.      Обговорення проекту наказу МОЗ України «Про удосконалення системи медико-санітарного забезпечення та профпатологічної допомоги працюючим в Україні».

Доповідач: головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "професійна патологія", завідуюча відділом професійної патології ДУ «Інститут медицини праці НАМИ України», д.м.н., професор   Басанець А.В.

2.      Розгляд інформації про узгодження результатів погодження зауважень та пропозицій Спільного    представницького    органу репрезентативних    всеукраїнських    профспілок    на національному рівні до проекту наказу МОЗ «Про затвердження Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності   факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».

Доповідач: завідуючий санітарною лабораторією ДУ «Інститут медицини праці НАМИ України», с.н.с, к.м.н. Захаренко М.І.

3.      Розгляд методичних рекомендацій «Діагностика артеріальної гіпертензії та експертиза працездатності у працюючих в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища» (Установи-розробники: ДУ «Інститут медицини праці НАМИ України»; ДУ ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМИ України; Національна медична академія пІслядипломної освіта імені П.Л. Шупика).

Доповідач; головний спеціаліст з профпатології Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, доцент кафедри КМАПО імені П.Л. Шупика, к.м.н. Н.В. Гречківька.

Дискусія.

18 жовтня 2013 р,:

1. Організація та ведення Державного реєстру хворих на професійну патологію в системі надання профпатологічної допомоги працюючим.

Доповідачі: керівник групи відділу епіддосліджень ДУ «Інститут медицини праці НАМИ України», к.м,н. П.М. Вітте.; директор Інституту інформаційно-аналітичних систем, к.тех.н. А.В. Чадюк

Дискусія

Прийняття рішення.