ВАЖЛИВО - УРЯД ПОЧУВ ВИМОГИ ПРОФСПІЛКИ!

ВАЖЛИВО - УРЯД ПОЧУВ ВИМОГИ ПРОФСПІЛКИ!

Інформуємо, що внаслідок наполегливих  дій Профспілки, численних звернень до Кабінету Міністрів України, ФПУ, МОЗ України, Мінсоцполітики України  та Мінфіну України   та проведених переговорів та консультацій  з керівництвом Міністерства фінансів України вдалося досягнути позитивних результатів щодо скасування   обмежень деяких виплат для працівників охорони здоров'я, встановлених постановою Кабінету Міністрів України  від  01.03.2014 ? 65  «Про економію державних  коштів та недопущення втрат бюджету» (далі - Постанова ? 65).

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 23.04.2014 р. ? 128 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від  1 березня 2014 р.  ? 65» (додається), якою до Постанови ? 65 внесено наступні зміни, що практично врахувало пропозиції Профспілки.

Згідно зі змінами до пункту 11 Постанови ? 65 (абз. другий підпункту 1)  Державна казначейська служба має здійснювати платежі за рахунок видатків загального фонду державного бюджету на  забезпечення роботи спеціалізованих  санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними  частинами, послугами зв'язку) та оплату комунальних послуг і енергоносіїв за  рахунок видатків спеціального фонду.

Зміни до  додатку постанови ? 65 (Заходи):

- згідно з пунктом 1 дозволено проводити ремонти оздоровчих, санаторно-курортних та реабілітаційних  установ за рахунок коштів  спеціального  фонду;

- пунктом  12 дозволено здійснювати   виплату доплат  за виконання тимчасово відсутніх працівників для лікарів, фахівців  з базовою та неповною вищою медичною освітою,  професіоналів з вищою немедичною освітою та наукових працівників, що допущені до медичної діяльності;

- пунктом 15 визначено, що заповнення вакантних посад  може здійснюватися за умови забезпечення у повному обсязі у межах  затвердженого  фонду оплати праці усіх обов'язкових виплат із заробітної плати.

Постанова набуває чинності після її офіційного опублікування.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 23 квітня 2014 р. ? 128 
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. ? 65

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. ? 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" (Офіційний вісник України, 2014 р., ? 22, ст. 683, ? 29, ст. 814, ? 32, ст. 859) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 квітня 2014 р. ? 128

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. ? 65

1. У постанові:

1) абзац другий підпункту 1 пункту 11 після слів "оплату комунальних послуг та енергоносіїв;" доповнити словами "забезпечення роботи спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними частинами, послугами зв'язку);", а після слів "установ та нарахування на заробітну плату" - словами ", оплату комунальних послуг та енергоносіїв";

2) пункт 13 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) Конституційному Суду України, Верховному Суду України, вищим спеціалізованим судам, Державній судовій адміністрації - затвердити заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням положень Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуального законодавства.".

2. У додатку до постанови:

1) пункти 1 і 2 викласти у такій редакції:

"1**. Припинення придбання автотранспортних засобів (крім спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги, пожежних та спеціальних аварійно-рятувальних машин), меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки та проведення ремонту приміщень (крім приміщень, що перебувають в аварійному стані, приміщень навчальних, оздоровчих, санаторно-курортних закладів та реабілітаційних установ, ремонт яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду з метою дотримання вимог санітарних норм та норм пожежної безпеки для забезпечення навчально-виховного процесу, оздоровлення дітей, санаторно-курортного лікування ветеранів війни, інвалідів та реабілітації дітей-інвалідів).

2. Припинення придбання форменого одягу (крім форменого одягу для військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів, осіб рядового і начальницького складу, що згідно із законом зобов'язані виконувати обов'язки військової служби і служби у сфері цивільного захисту, щодо організації спеціального зв'язку та захисту інформації, провадження правоохоронної та охоронної діяльності у форменому одязі, державних виконавців, кадетів та курсантів навчальних закладів).";

2) пункт 4 після слів "мобільного зв'язку" доповнити словами "(крім організації ліній зв'язку під час позастудійних трансляцій подій державними телерадіокомпаніями; здійснення Збройними Силами, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, Адміністрацією Держспецзв'язку, Державною спеціальною службою транспорту, органами і підрозділами служби цивільного захисту мобільного зв'язку для провадження службової діяльності та здійснення заходів з обороноздатності держави)";

3) у пункті 5:

перше речення після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "(крім автотранспортних засобів, що згідно з навчальними планами використовуються у навчальному процесі для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учнів, студентів та осіб, що навчаються, для виїздів журналістів до місць подій з метою збирання інформації)";

друге речення викласти у такій редакції: "Недопущення залучення легкових автомобілів для транспортного обслуговування посадових осіб понад кількість автомобілів, визначену Кабінетом Міністрів України.";

4) пункт 12 після слова "працівників" доповнити словами "(крім лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою і професіоналів з вищою немедичною освітою та наукових працівників, що допущенні до медичної діяльності, вихователів, помічників вихователів, учителів, майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів)";

5) пункти 13 і 15 викласти у такій редакції:

"13. Обмеження максимального розміру місячної заробітної плати (грошового забезпечення) керівних працівників органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади та органами місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій 15 розмірами мінімальної заробітної плати (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному максимальному розмірі).";

"15. Здійснення заповнення вакантних посад за умови забезпечення у повному обсязі у межах затвердженого фонду оплати праці усіх обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам.";

6) виноску "*" після слів "сторони, що приймає" доповнити словами ", або за рахунок коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, отриманих на вказану мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески";

7) доповнити додаток виноскою "**" такого змісту:

"**Крім випадків, коли для Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів, Адміністрації Держспецзв'язку, Державної спеціальної служби транспорту, органів і підрозділів служби цивільного захисту придбання транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, проведення ремонту, пов'язаного з передислокацією та відселенням з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в інші регіони України, здійснюється у зв'язку з проведенням заходів з мобілізації, а також випадків придбання за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, отриманих на вказану мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески.";

Публікації документа

  • Урядовий кур'єрвід 07.05.2014 - ? 81