Профспілка проти одержавлення коштів соціального страхування

Профспілка проти одержавлення коштів соціального страхування

До профспілок надійшов лист Міністерства фінансів України  від 22.07.2014 ? 31-09030-03-5/18742 щодо надання пропозицій стосовно включення, починаючи з 2015 року, коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування до Державного бюджету.

Профспілка працівників охорони здоров'я України, розглянув звернення Міністерства фінансів України, заявляє про категорично незгоду з такою пропозицією Уряду, оскільки вона суперечить законодавству України та міжнародним стандартам соціального страхування.

Зокрема, статтею 14 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, розроблених відповідно до Конституції України, визначено фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування, як страхові цільові некомерційні самоврядні організації, кошти яких не входять до складу Державного бюджету України.

Одночасно статтею 72 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», статтею 19 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», статтею  8 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та статтею 46 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» визначено, що кошти  цих фондів  не  включаються до складу Державного бюджету України.

Слід також зазначити, що за міжнародними стандартами управління фінансами фондів соціального страхування має здійснюватись окремо від управління державними коштами (стаття 10 Конвенції МОП ? 35 про обов'язкове страхування по старості працівників промислових і торговельних підприємств, осіб вільних професій, а також надомників і домашніх служників).

Незалежність і автономність фінансових коштів соціального страхування від державного бюджету є запорукою збереження та цільового використання зібраних ресурсів на конкретні види соціальних ризиків, що дозволяє повною мірою реалізовувати накопичені права застрахованих, захистити їх від перманентного бажання владних структур перерозподілити їх на інші цілі.

Джерело