Семинар

Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я 9 грудня 2014 року в приміщенні ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. Коломійченка НАМН України»  провела семінар з охорони праці «Системність профілактичної роботи - запорука збереження здоров'я та життя працюючих».

В семінарі взяли участь 80 інженерів з охорони праці  та  35 громадських інспекторів з охорони праці і голів профкомів.Для ведення семінару були запрошені:  головний  спеціаліста з професійної патології Департаменту охорони здоров'я КМДА, к.м.н. Гречківська Н.В. та страховий  експерт  з охорони праці Управління виконавчої дирекції ФСС НВ в м. Києві Пількевич С.В.

У вступному слові до присутніх на семінарі голова Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Канаровська Л.В. наголосила, що  профспілка приділяє багато уваги здійсненню громадського контролю за додержанням законодавства про  охорону праці,   створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. 

Гречківська Н.В. виступила з доповіддю на тему «Профілактика професійних захворювань медичних працівників». Відповіла на питання учасників семінару. Пількевич С.В. висвітлила ряд питань запобігання виробничого травматизму та надала  відповіді на численні питання учасникам семінару. Вона наголосила, що одним з головних завдань діяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України є відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, а також, у разі їх смерті, здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей. Адже після втрати працездатності, а деколи і самого місця роботи, страхові виплати стають єдиним джерелом існування потерпілого та його сім'ї.

Мартинюк А.О. підкреслила, що велику роль у зменшенні виробничого травматизму відіграє щоденна цілеспрямована профілактична робота служби охорони праці медичних закладів. Також вона нагадала, що у статті 14 Закону України «Про охорону праці» зазначено, що працівник зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт, чи під час перебування на території підприємства. Цю норму внесено до Закону, щоб працівник знав про свої права і обов'язки, користувався ними і виконував їх.