Відбувся семінар з обговорення результатів інтеркалібрування.

На виконання  «Загальнодержавої соціальної  програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки», затвердженої Законом України від 04 квітня 2013 року за ?178-УІІ Державною установою «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» спільно з Держатомрегулювання України було проведено Перше національне інтеркалібрування лабораторій індивідуального дозиметричного контролю. Участь в інтеркалібруванні взяли всі лабораторії ІДК, які здійснюють чи мають право здійснювати вимірювання індивідуальних доз опромінення персоналу категорії А, незалежно від форми власності тапідпорядкування. 16 грудня 2014 року в приміщенні ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» відбувся семінар з обговорення результатів інтеркалібрування.

В семінарі взяли участь генеральний директор ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» Базика Д.А., заступник голови Державної інспекції ядерного регулювання України Макаровська О.А., помічник голови з питань охорони праці Державної інспекції ядерного регулювання Зіміна О.С., завідувач відділу бельгійського центру ядерних досліджень SCK-CEN  Ванхавере Філіп, завідувач лабораторії дозиметрії зовнішнього випромінювання ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» Чумак В.В. та всі представники лабораторій, які брали участь в інтеркалібруванні.

Київську міську профспілку працівників охорони здоров'я представляла зав. відділу охорони праці Мартинюк А.О. Участь в інтеркалібруванні взяли 18 лабораторій  ІДК, якіздійснюють чи мають право здійснювати вимірювання індивідуальних дозопромінення персоналу категорії А, незалежно від форми власності тапідпорядкування. ЦІ  лабораторії сумарно здійснюють моніторинг 37 471 осіб з числаперсоналу категорії А  (близько 75% загальної чисельності в Україні), щовикористовують ДІВ у різних галузях). В тому числі в медицині - 11 лабораторій. Для участі в інтеркалібруванні лабораторії-учасниці надавали по 30 індивідуальних дозиметрів всього тіла, які вони зазвичай використовуютьдля проведення ІДК. Надані дозиметри розподілялися наступним чином: 24 дозиметрів були піддані контрольному опроміненню в умовах, щобули  невідомі для учасників та координаторів інтеркалібрування, з них 22 дозиметри опромінювались в місті  Мол (Бельгія),  2 -  в Білій  Церкві), 6 використовувались як транспортні (5 - Мол, 1 - Біла Церква).

Інтеркалібрування дозволило:

  • Визначити здатність лабораторій ІДК корректно вимірювати індивідуальні дози професійного опромінення. 
  • Оцінити вплив умов опромінення на точність визначення доз.
  • Оцінити випадкову та систематичну похибки визначення дози.
  • Оцінити діапазон лінійності відгуку.
  • Вивчити вплив приладового та методичного забезпечення лабораторій на точність ІДК.

Критеріям якості ISO 14146 відповідає лише 8 з 18 лабораторій (9 з 19 систем ІДК). Тільки 55% персоналу категорії А забезпечені якісним ІДК. Близько 3 тис. працюючих отримують ІДК катастрофічної якості, найгірше становище - у медичних установах та СЕС.

З Києва в інтеркалібруванні взяли участь : ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», національний інститут раку, ТОВ «ДЦ «Радіоекологія», ДУ «Київський міський лабораторний центр держсанепідслужби України». На жаль ні одна лабораторія з Києва не відповідає критеріям якості ISO 14146. Державна інспекція ядерного регулювання за результатами інтеркалібрування планує включити до регулюючих вимог (у вигляді нормативно-правового акту) вимоги щодо забезпечення якості індивідуальної дозиметрії. Вимоги можуть мати форму схвалення дозиметричної службі/лабораторії у рамках Єдиної системи обліку та контролю доз. Довідково: вимога щодо дозволу або схвалення регулюючим органом постачальника послуг з дозиметрії ( внутрішнього або зовнішнього) є вимогою Основних стандартів безпеки МАГАТЕ та директиви ЄС щодо радіаційного захисту