У Києві пройшла конференція із забезпечення ефективної кадрової політики системи охорони здоров?я

22 квітня у Києві відбулась науково-практична конференція «Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров'я», організована Національною академією державного управління при Президентові України та Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа ВІЛ-послуг у дії», що реалізується в Україні компанією «Делойт Консалтінг» (Deloitte Consulting).

У заході взяв участь заступник директора Департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки МОЗ України Олександр Волосовець, який виступив із доповіддю «Кадрова політика у системі охорони здоров'я та післядипломна медична освіта на сучасному етапі». За словами Олександра Волосовця, українська система управління кадровими ресурсами охорони здоров'я має низку проблем, а саме: кадровий дефіцит медичних працівників, особливо у сільській місцевості; дисбаланс лікарських кадрів; дисбаланс між спеціалістами первинної ланки (педіатри, сімейні лікарі, терапевти) та вузькими спеціалістами; низький соціальний захист медичних працівників та зменшення престижу професії, а також некерована міграція українських медичних працівників закордон. Заступник директора Департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки МОЗ України підкреслив, що перегляд політики раціонального управління кадрами є частиною загальної стратегії реформування системи охорони здоров'я. «Ефективна кадрова політика у галузі хорони здоров'я є важливою складовою реформування галузі, оскільки від рівня забезпеченості закладів охорони здоров'я медичними працівниками та їх професійного рівня залежить якість надання медичної допомоги населенню країни, що є кінцевою метою реформи системи охорони здоров'я України», - акцентував Олександр Волосовець.

Протягом заходу представники Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти та науки України, Національної академії державного управління при Президентові України, Проекту USAID, а також медичних, педагогічних та науково-дослідницьких установ обговорили актуальні питання кадрової політики сфери охорони здоров'я в умовах інтеграції України до Європейського Союзу та розробили практичні рекомендації з метою удосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців системи охорони здоров'я.