23 квітня 2015 року пройшли одинадцяті читання імені академіка Е.Г. Гончарука, присвячені сучасним проблемам профілактичної медицини

ОДИНАДЦЯТІ ЧИТАННЯ ПАМ'ЯТІ ГОНЧАРУКА ЄВГЕНА ГНАТОВИЧА/

23 квітня 2015 р. одинадцятий рік поспіль в Університеті відбулися читання, присвячені пам'яті колишнього ректора НМУ академіка Є.Г. Гончарука.  Цього разу, вшановуючи  85-річчя з дня народження відомого вченого-гігієніста, в аудиторії, яка носить ім'я видатного хірурга Миколи Амосова,  зібралися представники різних поколінь -  учні і послідовники Є.Г. Гончарука, молоді лікарі та студенти. В президії - друзі та соратники Євгена Гнатовича, знані вчені А.М. Сердюк, Ю.В. Кундієв, І. М. Трахтенберг, дружина академіка  Г.О. Гончарук. 

У вступному слові ректор НМУ член-кореспондент К.М. Амосова акцентувала увагу на тому, що це той класичний випадок, коли людина створила сама себе, доклавши всіх зусиль, щоб від студента-відмінника, гуртківця пройти шлях до вченого зі світовим ім'ям, академіка, ректора провідного медичного вузу.

Доповідач професор О.П. Яворовський розвинув цю тезу і на конкретних яскравих прикладах з життя Є.Г. Гончарука показав витоки успіхів, які призвели до визнання його як науковця і керівника. У Євгена Гнатовича були вчителі, іменами яких пишається нині медична спільнота України. Це вони заклали той фундамент знань, потяг до творчого пошуку, який став базою власних наукових звершень. Цікаво те, що на читаннях був присутній один із цих вчителів - академік І.М. Трахтенберг.  Ісаак Михайлович підтвердив, що майже п'ятдесят років тому був активним учасником комісії , яка приймала роботу до захисту кандидатську дисертацію молодого вченого Е.Г. Гончарука. Згодом в учня і вчителя склалися плідні творчі зв'язки. 

І до сьогоднішнього дня є актуальними наукові розробки вченого Є.Г. Гончарука щодо самоочищення грунту, методологія і принципові схеми нормування екзогенних хімічних речовин у грунті. Вперше разом із однодумцями він створив закони гігієни, які лягли в основу вивчення закономірностей впливу факторів довкілля на здоров'я людини. Євген Гнатович був автором першого фундаментального підручника виданого українською мовою «Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни». Академік Є.Г. Гончарук увійшов в історію медичного вузу ще й як талановитий організатор. Зокрема, за його ректорської каденції було створено вісім нових факультетів, п'ятнадцять кафедр, завершено будівництво  фізико-хімічного корпусу, збудовано сьомий студентський гуртожиток. Він заснував інститут гігієни та екології, а очолюваний ним вуз здобув звання Національного медичного університету.

Уроком духовності і моральності було названо ці читання, які засвідчили, що живе пам'ять про академіка Є.Г. Гончарука, а його справу нині продовжують талановиті учні.