Нове при прийомі працівників

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. #413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» введено додатковий обов'язок роботодавця з повідомлення територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем їх обліку про прийняття на роботу працівника. При цьому постанова поширює свою дію на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності та відомчої належності, а також фізичних осіб.
Відповідно до нових правил, роботодавець повинен повідомити органи Державної фіскальної служби про прийом працівника до початку роботи самого працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:
- засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;
- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;
- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.
Постанова набула сили 03 липня 2015 року.

Форма для повідомлення ЗАВАНТАЖИТИ