Позиція Профспілки щодо діяльності БО «Муніципальна лікарняна каса міста Києва»

   Позиція Профспілки щодо діяльності БО «Муніципальна лікарняна каса міста Києва»

     Ще 1 листопада 2010 року у столиці стартував проект блгодійної організації «Муніципальна лікарняна каса міста Києва», ініційований київською міською владою як засіб залучення додаткового джерела позабюджетного фінансування галузі.
     На розширених засіданнях Колегії КМДА, Головного управління охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було підтримано ініціативу впровадження зазначеного проекту.
     Однак, сьогодні, до Профспілки масово звертаються медичні працівники - члени Профспілки зі скаргами на застосування адміністративного ресурсу щодо забезпечення їх обов'язкового членства у благодійній організації «Муніципальна лікарняна каса міста Києва» в т.ч. і на умовах колективного вступу.
     Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я стурбована даними фактами, вважає їх недопустими та повідомляє громадськості свою позицію з зазначеного питання.
     Благодійна організація «Муніципальна лікарняна каса міста Києва» є місцевою благодійною організацією, яка об'єднує фізичних та юридичних осіб на добровільній основі та спільності інтересів з метою здійснення благодійної діяльності у відповідності з Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» і не передбачає отримання прибутку від даної діяльності.
     Це означає, що вступ до даної організації та членство в ній повинно провадитись лише на добровільній індивідуальній основі, що би відповідала внутрішьому переконанню людини, яка вирішила набути статусу члена такої організації, що унеможливлює будь-який примус та колективний вступ медичних працівників.
Дана норма відображена також і в пункті 7.5. Статуту БО «Муніципальна лікарняна каса міста Києва» («Ніхто не може бути примушений до вступу в МЛК, членство в ній є суто добровільним»)
      Що стосується колективного вступу, то, згідно з Законом СРСР «Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями» (Закон є досі чинним на території України), трудовий колектив підприємства, установи, організації - об'єднання всіх працівників, які здійснюють спільну трудову діяльність на державному, громадському підприємстві, в установі, організації, в колгоспі та іншій кооперативній організації.
      Трудовий колектив не є юриличною особою, а тому і не може бути членом благодійної організації. Також, згідно статті 1 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», благодійники - це фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги. Даний Закон є спеціальним та саме у відповідності до його норм зареєстрована та діє БО «Муніципальна лікарняна каса міста Києва». Даним нормативно-правовим актом не пердбачено можливості колективного вступу до благодійної організації.
      Крім того, прийняття рішення про те, чи ставати будь-якій фізичній особі благодійником, може прийматись нею виключно індивідуально, оскільки відповідно до норм ст. 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд або через довірену особу. У даному випадку, при набутті членства у БО «Муніципальна лікарняна каса міста Києва», фізична особа жертвує своє майно (розпоряджається ним та відчужує його) у вигляді грошей (вступний та щомісячний внески до БО «Муніципальна лікарняна каса міста Києва»), відповідно і рішення про це за неї не може приймати трудовий колектив, а виключно сама фізична особа.
     Що стосується внесення змін до колективних договорів лікувальних установ, щодо обов'язкового членства працівників в БО «Муніципальна лікарняна каса міста Києва», вважаємо що вони порушуватимуть чинне законодавство, оскільки колективні договори укладються відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди». Членство в благодійній організації та укладення колективних договорів відносяться до різних сфер правовго регулювання.
      Колективно-договірне регулювання трудових відносин, згідно норм Закону, забезпечує регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів, що жодним чином не узгоджується зі вступом працівників до благодійних організацій.
      Зважаючи на вищевикладене, та враховуючи заяви голови КМДА О. П. Попова про неприпустимість примусового членства в БО «Муніципальна лікарняна каса міста Києва», Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я, у разі виникнення наведених негативних проявів з боку керівників лікувальних закладів, рекомендує звертатись до Профспілки з письмовими скаргами та повідомляти про дані факти за номером служби допомоги мера киянам «15-51».

Рада Профспілки