СПО об'єднань профспілок обговорює соціально важливі проекти.

СПІЛЬНИЙ ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні 

(СПО об'єднань профспілок )

 

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Петре Олексійовичу!

Порушуючи гарантії та вимоги Конституції й законів України, міжнародного та європейського законодавства протягом всіх років незалежності в нашій країні не тільки не вирішується питання повернення боргів по заробітній платі працівникам, а й навпаки - обсяг цих боргів невблаганно зростає та має тенденцію до масовості.
Сьогодні понад 265 тисяч громадян(лише за офіційною статистикою) страждають від порушень їх конституційного права вчасно отримати майже 2 000 000 000 грн заробленої ними оплати праці.
При цьому 75% заборгованої заробітної плати складають борги працівникам економічно-активних підприємств.
Крадіжка (нехай і тимчасово) зарплат відбувається водночас з стрімким знеціненням трудових доходів та заощаджень через антиконституційне замороження з грудня 2013 року розмірів основних державних стандартів та гарантій при інфляційному знеціненні за 2014 рік - 124,9%, у січні-червні 2015 року - 140,7%. Таким чином мільйони працівників, перед усім бюджетних установ і організацій, фактично втратили дві третини заробітку через протизаконне штучне заниження майже втричі державної гарантії мінімальної заробітної плати.
Все це призводить до порушення низки конституційних гарантій на право заробляти на життя працею(ст.43), на достатній рівень життя для себе і сім'ї (ст.48) через катастрофічне зниження рівня життя працюючого населення та їх сімей, прирікає їх на злиденність (за 2014 рік рівень бідності збільшився в 1,5 рази до 30%), в цьому році масштаби бідності можуть подвоїтись.
Виконавча і судова гілки влади фактично лояльні до порушників Конституції - роботодавців, які платять зарплату нижче рівня визначеного Основним Законом чи затримують розрахунок з працівником. Економічний захист трудових доходів українського працівника дискриміновано порівняно із захищеністю бізнесу та кредитних установ у випадку порушення термінів за грошовими зобов'язаннями. По суті держава наживається на штрафах за затримку заробітних плат, не вирішуючи при цьому питання захисту інтересів постраждалого працівника. Найбільш незахищеними залишаються працівники збанкрутілих і ліквідованих підприємств у разі недостатності ліквідаційного майна.
З метою недопущення подальшого зниження життєвого рівня населення, профспілки постійно усіма засобами домагаються від Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та роботодавців вжиття ефективних заходів для забезпечення своєчасної та гідної оплати праці.
Проте конституційне право працівників на повну і вчасну заробітну плату тотально порушується, вимоги та пропозиції профспілок стосовно вирішення проблем у сфері праці фактично ігноруються.
Очікуємо від Вас, як від Гаранта Конституції, взяття під особистий президентський контроль вжиття системних заходів із забезпечення конституційних прав і гарантій на належний рівень й своєчасність оплати праці.
Впевнені, що Вашим негайним першим кроком буде законодавча ініціатива про встановлення розміру мінімальної заробітної плати відповідно до фактичної вартості прожиткового мінімуму та посилення на законодавчому рівні економічного захисту працівника у випадку затримки виплати заробітної плати, а також задоволення грошових вимог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця шляхом створення Гарантійної установи, як це має місце в країнах Євросоюзу.

Вашу відповідь, шановний добродію Президенте, буде до 10 вересня опубліковано у всіх профспілкових засобах масової інформації та доведено до всіх трудових колективів підприємств і організацій України.

 

З повагою,
перший заступник
Голови СПО об'єднань профспілок Сергій Кондрюк