Про підвищення заробітної плати

Про підвищення заробітної плати працівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Відповідно до статті 8 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» від 17 вересня 2015 року ?704-VIII (далі - Закон) з 1 вересня 2015 року збільшено  розмір мінімальної заробітної плати  до 1378 грн. на місяць.

У зв'язку з цим прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 ? 731 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі -Постанова), якою встановлено  з 1 вересня ц.р. посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі  1012 гривень а також  розміри посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) за тарифними розрядами ЄТС (Постанова додається).

Керівникам центральних органів виконавчої влади  та головам  обласних державних  адміністрацій доручено  вжити заходів щодо запровадження з 1 вересня 2015 р. посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) а також  провести виплату надбавок, доплат, премій у межах передбачених на відповідні цілі коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та власних коштів. При цьому має бути  забезпечено зростання заробітної плати залежно від категорії в середньому:
Галузеві  міністерства  зобов'язані у місячний термін привести у відповідність до Постанови свої  нормативно-правові акти  з питань оплати праці  працівників  установ, закладів та організацій, що належать до   сфери їх управління.

Пунктом 6 Постанови визначено, що вона  набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом  та застосовується з 1 вересня 2015 року.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто - з 20 вересня п. р. (Закон опубліковано в газеті «Голос України»  19 вересня 2015 року за ? 174).

Керівники закладів, установ та організацій, на які поширюється дія Постанови,  мають  затвердити зміни до штатних розписів  з урахуванням  нових розмірів посадових окладів, які застосовуються  з 1 вересня 2015 року.

                                                                                 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2015 р.                                                                                                            ? 731

                                                                                 Київ

Про підвищення оплати праці працівників 
установ, закладів та організацій окремих 
галузей бюджетної сфери

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Абзац другий примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. ? 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., ? 36, ст. 1699; 2005 р., ? 34, ст. 2064; 2008 р., ? 100, ст. 3308; 2013 р., ? 26, ст. 858; 2014 р., ? 34, ст. 909) після цифр і слова "852 гривні" доповнити словами і  цифрами ", з 1 вересня 2015 р. - 1012 гривень".

2. Установити, що з 1 вересня 2015 р. у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються у таких розмірах:

1 тарифного розряду - 1378 гривень;

2 тарифного розряду - 1383 гривні;

3 тарифного розряду - 1393 гривні;

4 тарифного розряду - 1403 гривні;

5 тарифного розряду - 1413 гривень;

6 тарифного розряду - 1467 гривень;

7 тарифного розряду - 1558 гривень;

8 тарифного розряду - 1660 гривень;

9 тарифного розряду - 1751 гривня;

10 тарифного розряду - 1842 гривні;

11 тарифного розряду - 1994 гривні;

12 тарифного розряду - 2145 гривень;

13 тарифного розряду - 2297 гривень;

14 тарифного розряду - 2449 гривень;

15 тарифного розряду - 2611 гривень;

16 тарифного розряду - 2823 гривні;

17 тарифного розряду - 3036 гривень;

18 тарифного розряду - 3249 гривень;

19 тарифного розряду - 3461 гривня;

20 тарифного розряду - 3684 гривні;

21 тарифного розряду - 3896 гривень;

22 тарифного розряду - 4109 гривень;

23 тарифного розряду - 4321 гривня;

24 тарифного розряду - 4412 гривень;

25 тарифного розряду - 4564 гривні.

3. Міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, головам обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації та інших державних органів вжити заходів для запровадження з 1 вересня 2015 р. посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) та здійснення виплати надбавок, доплат, премій у межах передбачених на відповідні цілі коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та власних коштів, забезпечивши при цьому зростання заробітної плати залежно від категорії в середньому: педагогічним, медичним працівникам - не менше як на 300-600 гривень, середньому медичному персоналу, працівникам соціального захисту, культури - не менше як на 300-400 гривень та іншим категоріям працівників окремих галузей бюджетної сфери.

4. Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити внесення змін до штатного розпису установ, закладів та організацій з урахуванням нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати).

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у місячний строк привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність із цією постановою.

6. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (щодо підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати) та застосовується з 1 вересня 2015 року.

 

 

Прем'єр-міністр України

 

 

                                А. ЯЦЕНЮК