Офіційна відповідь МОЗ України щодо збільшення фінансування

Офіційна відповідь МОЗ України щодо збільшення фінансування за бюджетною програмою "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання":