Відбулася акція протесту проти запропонованих Урядом у Проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік"

Сьогодні 9 грудня 2015 року о 09.30 год. відбулася акція протесту вчених Національної академії наук України спільно з Київською міською профспілкою працівників охорони здоров'я проти запропонованих Урядом у Проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (стаття 30) положень щодо змін в організації та фінансуванні НАМН України. Акція відбулася у формі пікетування будівель Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я висуває такі вимоги до органів державної влади:

1. Припинити усі неправомірні дії, які направлені реорганізацію Національної академії медичних наук України шляхом приєднання її до складу Національної академії наук України.  Реформа вітчизняної науки - не предмет Закону про державний бюджет.

2. Реформувати вітчизняну науку відповідно до нового Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», прийнятого 26 листопада Верховною Радою України.

3. Забезпечити самоврядність Національної медичної академії наук України згідно законодавства та статуту, а також недоторканність її інфраструктури та земельних ресурсів.

4. Видатки для НМАН України на наступний рік повинні зрости порівняно з 2015р. на суму, що враховує збільшення посадових окладів з 1 вересня поточного року, очікувані зміни в оплаті праці, необхідні видатки на комунальні послуги і енергоносії. Скороченням фінансування наукових досліджень, становить серйозну загрозу як для збереження в Україні науки, так і для перспектив інтеграції української науки до Європейського дослідницького простору.

5. Безумовне збереження за НАН України і галузевими академіями наук статусу головних розпорядників бюджетних коштів.  В іншому випадку, ми отримаємо ручне керування грошима з боку «інших» головних розпорядників бюджетних коштів та неможливість довгострокових досліджень, зокрема, фундаментальних.