Х КИЇВСЬКА МІСЬКА МІЖСПІЛКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФСПІЛОК

17 грудня 2010 року у Великій залі Будинку профспілок України відбулася Х Київська міська міжспілкова конференція профспілок.

Участь у роботі конференції взяли Голова ФПУ, народний депутат України В.Г. Хара, перший заступник голови КМДА А.К. Голубченко, голова Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування О.О. Омельченко.

Конференція зібрала 157 делегатів, які представлятимуть 4081 первинну профспілкову організацію 27-ми членських організацій Київської міської ради профспілок (Міськпрофради).

Конференція заслухала звіт Ради Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві за період роботи з грудня 2005 р. по грудень 2010 р. З доповіддю виступив Голова Міськпрофради Микола Юхимович Верес.

Сьогодні Міськпрофрада найбільше громадське об'єднання столиці, яке нараховує близько 705 тис. членів профспілок. У 2010 році їй виповнилося 35 років. Пройдений шлях засвідчив, що Міськпрофрада дійсно відіграє важливу роль у суспільно-політичному житті міста, активно впливає на соціально-економічні процеси в столиці, ефективно захищає трудові права та інтереси членів профспілок, пенсіонерів, молоді.

В умовах кризи з ініціативи Міськпрофради Київська міська тристороння соціально-економічна рада затвердила План антикризових заходів щодо стабілізації ситуації в місті Києві на 2009-2010 роки, який успішно реалізується в трудових колективах столиці.

Постійною турботою профспілок залишається розвиток соціального діалогу в Києві на основі Меморандуму про співпрацю у сфері соціального партнерства та Регіональної угоди. Пріоритетним є збереження існуючої системи колективно-договірного регулювання через укладення колективних договорів і угод на всіх рівнях.

Київська міська рада профспілок тримає під постійним контролем дії міської влади щодо дотриманню житлового законодавства при зарахуванні членів профспілок на квартирний облік та при наданні житла. Відповідно до Регіональної угоди за звітний період працівникам бюджетних галузей передано майже 23 тис. кв.м безоплатного житла та майже 26 тис. кв.м житла за змішаною формою фінансування: 50х50, 60х40, 70х30.

У взаємодії з членськими організаціями Міськпрофрада здійснює безкоштовний правовий захист членів профспілок. За п’ятирічний період складено понад 1,5 тис. позовних заяв і здійснено представництво в судах з питань порушення трудового, житлового, пенсійного законодавства членів профспілок підприємств і організацій міста.

Водночас не подолано в повному обсязі заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах міста, потребує вирішення питання щодо приведення у відповідність до Закону України «Про оплату праці» рівня оплати праці працівників бюджетних галузей. Знизилися реальні доходи громадян внаслідок необґрунтованого підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Внаслідок скорочення фінансування з міського бюджету скоротилась кількість дітей, охоплених організованим відпочинком.

У ході конференції були обговорені основні завдання профспілок на період 2011-2015 роки. У першу чергу це:

– забезпечення захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок;

– удосконалення та реалізація чіткого механізму контролю за виконанням зобов'язань Регіональної угоди;

– активізація роботи щодо реалізації права профспілок на притягнення роботодавців до відповідальності за ухилення від участі в колективних договорах та контролю за виконанням колдоговорів у відповідності до Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності»;

– організаційне зміцнення та єдність дій профспілок.

В умовах подолання наслідків глобальної фінансово-економічної кризи в Україні перед профспілками міста стоїть якісно нове завдання – запровадження принципово нових підходів до вирішення багатьох проблем, пошуку більш ефективних засобів для боротьби з бідністю, досягнення соціальної справедливості в оплаті праці між роботодавцем і найманим працівником, подолання такого ганебного явища як несвоєчасна виплата заробітної плати, якому немає місця в цивілізованому світі, створення умов для повної і продуктивної зайнятості населення та безпечної праці.

Загострюються відносини між трудом і капіталом, посилюється наступ роботодавців на права людей найманої праці, урядові структури через нормативно-правові акти звужують права та соціальні гарантії трудящих, спрямовуючи свої зусилля на оптимізацію бюджетної політики, що призведе до суттєвого погіршення соціально-економічного становища населення та зростання бідності. Тому профспілки уважно стежать за тим, щоб жодне рішення, яке приймає влада з соціально-економічних питань не звужувало права та законні інтереси киян, і не проходило без погодження з профспілками.

Конференція засвідчила, що у зв’язку з кризовими явищами в економіці, залишаються не вирішеною низка проблемних питань в трудових колективах міста Києва, потребує термінового господарського втручання міська інфраструктура, де проблеми набули системного характеру.

У цій ситуації делегати закликали всі профспілкові організації та їх об’єднання до більш рішучих, наступальних дій спрямованих на подолання кризових явищ в економіці міста, підвищення ефективності соціально-економічного захисту працівників, їх трудових прав і законних інтересів, соціальної підтримки пенсіонерів та молоді. До більш активної і послідовної позиції профспілкової сторони в рамках соціального діалогу.

У разі звуження конституційних прав членів профспілок, грубого порушення принципів соціальної справедливості, профспілки готові проводити акції протесту, брати участь у протестних діях Федерації профспілок України.

За підсумками таємного голосування більшістю голосів новим головою Київської міської ради профспілок обрано Валентина Петровича Мельника.

Медіа-центр ФПУ

(за метеріалами сайту http://www.fpsu.org.ua/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=2&lang=uk)