Звернення делегатів VI з'їзду ФПУ від галузевої Профспілки до Прем'єр-міністра України Азарова М.Я.

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА
ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

01012, м. Київ-12, майдан Незалежності, 2. тел.278-24-33, факс 278-83-81
www.medprof.org.ua, e-mail: profmed@fpsu.org.ua

Прем'єр-міністру України
Азарову М.Я.


З В Е Р Н Е Н Н Я


Шановний Миколо Яновичу!

      Профспілка працівників охорони здоров'я України наголошує, що за рівнем фінансового забезпечення медичні працівники знаходяться в найгірших умовах серед працівників бюджетних галузей. Заробітна плата працівників охорони здоров'я у 1,6 рази менша від заробітної плати працівників промисловості та у 1,2 рази - від працівників освіти. За цим показником галузь традиційно посідає передостаннє місце серед інших галузей економіки. Нерівні підходи в оплаті праці працівників бюджетної сфери позбавляють медиків значних державних гарантій, зокрема щодо виплати допомоги на оздоровлення, надбавок за зразкове, сумлінне виконання професійних обов'язків та за престижність праці.
      Тривалий час Профспілка домагалася від Уряду забезпечення вказаних виплат і покладала надії на виконання домовленостей, досягнутих в ході зустрічі Вас, шановний Миколо Яновичу, з представниками галузевої Профспілки 11 листопада 2010 року. А саме, передбачалося прийняття відповідних рішень з 01 січня 2011 року:
- встановлення працівникам галузі охорони здоров'я допомоги на оздоровлення у розмірі одного посадового окладу;
- внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 № 695 щодо збереження за лікарями, які направлені на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, середньої заробітної плати як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом;
- внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 № 1361 щодо виплати випускникам вищих медичних навчальних закладів одноразової допомоги у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.
      Профспілка працівників охорони здоров'я України підтримує справедливі вимоги педагогічних працівників щодо підвищення заробітної плати у бюджетній сфері та виконання зобов'язань за Генеральною угодою стосовно зменшення грошового розриву між посадовим окладом працівника першого тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою.
      Подальше зволікання з вирішенням питань оплати праці та соціального захисту медичних працівників змушує Профспілку найближчим часом вдатися до протестних дій.

За дорученням делегатів VI З'їзду ФПУ від Профспілки
працівників охорони здоров'я України

Голова Профспілки                                                                                 В. М. Коваль
24.03.2011р.