Пройшло засідання наукових рад при Президії НАМН України