ЧИТАННЯ АКАДЕМІКА ЄВГЕНА ГНАТОВИЧА ГОНЧАРУКА

26 квітня 2016 р. відбулися щорічні наукові читання, присвячені видатному вченому-гігієністу і громадському діячу, ректору Альма матер впродовж двох десятиріч, академіку АМН СРСР, РАМН, НАН, АМН та АПН України Гончаруку Євгену Гнатовичу. У науковому форумі взяли участь видатні вчені - академіки Ю.І.Кундієв, В.І. Цимбалюк, А.М. Сердюк, І.М. Трахтенберг, голова ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Л.В. Канаровська, дружина Євгена Гнатовича доцент Г.О. Гончарук.

Відкриваючи урочистості, ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент АМН України, професор Катерина Миколаївна Амосова наголосила, що невипадково читання відбуваюся в день 30-х роковин Чорнобильської катастрофи, адже саме професор Є.Г. Гончарук був ініціатором створення своєрідного протирадіаційного штабу у межах тодішнього Київського медичного інституту. Стосовно місця Євгена Гнатовича в історичному літописі НМУ, який наближається до свого 175-річчя, ректор, окресливши наукові здобутки свого попередника, слушно зауважила: саме за його каденції НМУ став першим самоврядним університетом серед вищих медичних шкіл України.

Один із учнів Є.Г. Гончарука, директор Інституту гігієни та екології НМУ імені О.О. Богомольця, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, професор Сергій Тихонович Омельчук представив доповідь до наукової спадщини академіка Вчителя «Дослідження поєднаної дії ксенобіотиків та іонізуючого випромінювання як гігієнічна основа хімічної та радіаційної безпеки при ядерних аваріях», яка була яскраво проілюстрована унікальними фотодокументами та маловідомим статистичним матеріалом.

Велику увагу присутніх привернув й виступ відомого вченого-гігієніста академіка НАМН України, член-кореспондента НАН України, завідувач лабораторії промислової токсикології Інституту медицини праці НАМН України, професора Ісака Михайловича Трахтенберга про книгу Олександра Яворовського «Академік Євген Гнатович Гончарук. Наукові пріоритети в профілактичній медицині». Він, зокрема, підкреслив, що роки життя видатної особистості описані автором з великою майстерністю, додатково озвучують їх і фотографії, доповнені детальними описами. А створення книг про медиків - це не проста данина традиції, це копітка робота по збереженню історичної спадщини наступним поколінням. Й це покликання продовжується у символі нової книги про Є. Гончарука.

На читаннях було продемонстровано цікавий слайд-показ про академіка, створений колективом очолюваної ним кафедри та представлено книжково-ілюстративну виставку «Академік Євген Гнатович Гончарук (1930-2004) - український учений в галузі гігієни та санітарії», яку підготували співробітники Наукової бібліотеки Університету. Зокрема було презентувано науковий та творчий доробок академіка Є.Г. Гончарука у трьох тематичних розділах із 74 джерел (книг і періодичних видань) наступної тематики: "Сторінки життя та творчості Є.Г.Гончарука", "Гігієнічна основа хімічної і радіаційної безпеки при ядерних аваріях" та "Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпека людини".