VI Національний конгрес з біоетики

27-30 вересня 2016 р. у м. Києві на базі Національної академії наук України за підтримки Національної академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України почав роботу VI Національний конгрес з біоетики. На відкриті Конгресу виступили Президент НАМН України Цмбалюк В.І., директор Інституту медицини праці НАМН Уркаїни Кундієв Ю.І., інші поважні диретори інститутів, а також був зачитан привітальний лист від Президента України Порошенко П.О. Наукова програма Конгресу буде включати лекції з ключових тем, доповіді на пленарних та секційних засіданнях, семінари та стендові доповіді. Передбачається участь у Конгресі провідних вітчизняних та закордонних вчених (з США, Словачини, Великобританії, Молдови.

Конгрес сприятиме втіленню в життя Конвенції Ради Європи «Про права людини і біомедицину», «Загальної декларації про біоетику і права людини» ЮНЕСКО, етичних кодексів ученого та лікаря України, подальшому вдосконаленню законодавства України в галузі біоетики, здійсненню допомоги в проведенні досліджень в області природничих наук з дотриманням етичних норм і правил, поширенню викладання біоетики в учбових закладах, відкритості діяльності наукових та медичних закладів, захисту прав та гідності людини з огляду на застосування сучасних досягнень біології та медицини.

Основні теми Конгресу:

 • Філософські узагальнення сучасних проблем біоетики
 • Біоетичні проблеми в часи збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій
 • Біоетика і право
 • Етична експертиза біомедичних досліджень, досвід роботи комісій з питань
 • біоетики
 • Етичні аспекти новітніх біомедичних технологій
 • Етичні проблеми нанотехнологій та біобезпека
 • Екологія і біоетика
 • Біоетика в системі освіти та виховання

Семінари:

 • Медицина та біоетика після холокосту
 • Система навчання з питань біоетики