ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО КЛУБУ ІМ. В. В. ФРОЛЬКІСА

21 листопада у приміщенні ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних

наук України» відбулося чергове засідання Наукового медичного клубу ім. В. В.

Фролькіса.

Захід проводився під керівництвом професора, доктора медичних наук, члена-

кореспондента Національної академії наук України, академіка Національної академії

медичних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України Ісаака Михайловича

Трахтенберга.

В роботі клуба приняли участь:

 

  • а також директора науково-дослідних інститутів Академії медичних наук України