Відкриття відділення реабілітації

Співробітники відділення звітують високоповажним гостям про наукові і практичні здобутки.

Обхід хворих проводять президент НАМНУ акад.. Цимбалюк Віталій Іванович та директор

інституту, акад. Гайко Георгій Васильович. Доповідає – завідувач відділу проф. Рой Ірина

Володимирівна.

В Україні існує єдине стаціонарне відділення ортопедо-травматологічного профілю. Його

роботу високо оцінили колеги з Євросоюзу: кадровий потенціал і матеріальну базу.

Надано право на викладання спеціальності «фізична та реабілітаційна медицина».

В залі механотерапії зібрано сучасні апарати для розробки суглобів, багато з яких

придбано за рахунок спонсорів.

В залі лікувальної фізкультури.

У відділенні проходять передопераційну підготовку та реабілітацію у ранньому

післяопераційному періоді хворі без вихідних – 7 днів на тиждень, зберігаючи основний

принцип реабілітації – безперервність і ранній початок. Працюють групи у вечірній час та

групи вихідного дня для дітей і дорослих.