ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

Цією постановою визначаються розміри посадових окладів та ставок заробітної плати, виходячи з розміру

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року 1600 гривень, з забезпеченням

диференціації заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної оплати праці,

шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов

виконуваної роботи, кваліфікації працівників, результатів їхньої роботи.

Уряд прийняв рішення щодо встановлення з 1 січня 2017 року посадового окладу (тарифної
ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі прожиткового мінімуму
для працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто 1600 гривень. Для забезпечення
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці та недопущення "зрівнялівки" в
оплаті праці некваліфікованих та кваліфікованих працівників на рівні мінімальної заробітної плати
актом доручено керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати шляхом встановлення
доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи,
кваліфікації працівника, результатів його праці.
Текст документа:“Про оплату праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери ” № 1037 — редакція від
 28.12.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1037

Київ

Про оплату праці працівників установ, закладів 


та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Примітку 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100, ст. 3308; 2014 р., № 34, ст. 909; 2015 р., № 76, ст. 2527, № 100, ст. 3436; 2016 р., № 30, ст. 1211, № 94, ст. 3074) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити:

встановлення з 1 січня 2017 р. в штатному розписі нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 73