Пішов з життя Видатний український вчений Кундієв Юрій Ілліч

Сьогодні пішов з життя Видатний український вчений, гігієніст, директор Інституту медицини праці Національної академії медичних наук України, віце-президент Національної академії наук України, академік НАН України та НАМН України, доктор медичних наук,  професор, Заслужений діяч науки України - Кундієв Юрій Ілліч. Він - один із провідних учених в галузі гігієни і токсикології. Основні напрями наукової діяльності:  гігієна та фізіологія праці в сільському господарстві, токсикологія пестицидів та безпечне їх використання, комбінована дія чинників виробничого середовища, епідеміологія професійних та загальних захворювань, вивчення професійного ризику здоров'ю, гігієнічні проблеми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Його роботи в галузі дермальної токсикології мають міжнародне значення, ними встановлено нові закономірності, залежність всмоктування від хімічної структури та фізико-хімічних властивостей сполук, що дало змогу вдосконалити практику визначення небезпечних для здоров'я рівнів шкідливих речовин та контролю за ними. Автор понад 500 наукових праць, в т.ч. 20 монографій, книг та посібників. Підготував 15 докторів та 34 кандидатів наук.

Пішла з життя гарна людина. Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я та вся медична спільнота поділяє сум та горе за втратою. Щиро співчуваємо родині та близьким.

Світла пам'ять!..