170 років Національному медичному університету імені О. О. Богомольця

170 років Національному медичному університету імені О. О. Богомольця       

Сто сімдесят років Національному медичному університету імені О. О. Богомольця - істинно визначна подія у житті вітчизняної медичної освіти і науки. Золотими літерами викарбувано в історії медицини сотні імен - випускників цього славетного вищого медичного навчального закладу. А особливо приємно, що сьогодні, у новітню епоху відродження нашої держави, а разом з нею освіти і науки, десятки тисяч лікарів із різних куточків нашої Батьківщини і далеко за її межами пам'ятають свою Alma mater. Багато чого ми досягли, і нам, безперечно, є чим пишатися та є до чого прагнути.

      На сьогоднішній день Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця посідає IV місце серед ВНЗ України в університетському рейтингу за проектом ЮНЕСКО «ТОП 200 Україна» за 2010 р. та І місце - серед ВМ(Ф)НЗ України. У вересні 2011 р. університет приєднався до Magna Charta Universitatum - Великої хартії університетів. Важливим показником нашої діяльності є те, що ми протягом останнього року отримали 12 золотих медалей різних міжнародних освітніх виставок, зокрема «Сучасна освіта в Україні», «Інноватика в освіті України», «Освіта та кар'єра», «Сучасні навчальні заклади», закладу присвоєно почесні звання «Лідер сучасної освіти», «Лідер національної освіти».Співробітники університету (ректор, академік НАМН України В. Ф. Москаленко, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків О. П. Гульчій) беруть активну участь у роботі Європейського регіонального комітету ВООЗ.
     Слід також згадати, що 17 співробітників університету призначені головними позаштатними спеціалістами МОЗ України (04.07.2011 р.), 6 - головними позаштатними спеціалістами ГУОЗ м. Києва. Відбувся перший випуск спеціалістів, які навчалися за європейською кредитно-трансферною системою. Уперше нашим випускникам 2011 р. було вручено додатки до диплома європейського зразка Diploma Supplement. Визначальним є й те, що НМУ посів І місце серед ВМНЗ України за кількістю призових місць у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, де студенти вибороли 26 призових нагород, у т.ч. 11 - перших.
      До 170-річного ювілею закладу було видано низку історико-публіцистичних матеріалів про всесвітньовідомих випускників закладу, у т.ч. письменника М. О. Булгакова, ректорів та деканів університету, а також книги проф. В. Ф. Войно-Ясенецького (архієпископа Луки) «Дух, душа і тіло», та відкрито меморіальні дошки.
На сьогоднішній день у НМУ працює 40 лауреатів Державної премії України, 44 заслужених діячі науки і техніки України, 36 заслужених лікарів України. І це не межа потенційних можливостей колективу. Рекордом останніх років стало те, що університет випустив 10 тисяч іноземних спеціалістів та здійснив підготовку другого випуску фахівців англомовної форми навчання. Відкрито аудиторію імені професора В. Ф. Войно-Ясенецького (Св. Луки), що стала найкращою студентською аудиторією на теренах СНД.
      Наразі в університеті навчаються близько 13 тисяч студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, лікарів (провізорів)-інтернів, у т.ч. 1099 іноземних громадян з 54 країн світу. За роки існування закладом підготовлено понад 85 тисяч фахівців, у т.ч. понад 3000 - з числа іноземних громадян з 64 країн. Вихованці закладу працюють у кожній четвертій країні світу та в усіх регіонах України. Кожен сьомий лікар та провізорів Україні - випускник НМУ.
Неможливо не згадати і те, що за останні два роки контингент студентів перевищив 10 тисяч осіб і сьогодні складає 10772 студенти, з яких 4167 навчаються за кошти держбюджету, 6605 за кошти фізичних та юридичних осіб, включаючи іноземних громадян (966 студентів з 54 країн світу).
      Плідною є і міжнародна діяльність університету. Так, за останній рік було подовжено багатосторонні угоди з Університетом Турку (Фінляндія), Університетом Арістотеля в Салоніках (Греція), Університетом де Усто (Іспанія), Університетом Гумбольдта (Німеччина).
      Також Національний медичний університет імені О. О. Богомольця вперше взяв участь у освітній виставці в КНР (Пекін). Планів іще багато. І завдяки зусиллям міцного та досвідченого коллективу університету під керівництвом віце-президента НАМН України ректора НМУ ім. О. О. Богомольця академіка В. Ф. Москаленка - це не просто мрії, що підтверджується славетною історією університету.

Профком НМУ ім. О. О. Богомольця