Робочі будні з охорони праці

Робочі будні

На виконання Територіальної галузевої Угоди між Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та Київською міською профспілкою працівників охорони здоров’я на 2016-2018 роки,  розпочалися спільні перевірки стану охорони праці в  медичних закладах.

Перевірки проводяться з метою попередження виробничого травматизму, професійних захворювань, підвищення уваги керівників закладів охорони здоров’я і профспілкових комітетів до питань покращення роботи з охорони праці.

Першим медичним закладом, де здійснювали перевірку стану охорони праці головний спеціаліст з охорони праці ДОЗ Алексєєнко Т.С. та завідувач відділу охорони праці КМППОЗ Мартинюк А.О., була Київська міська клінічна лікарня №9 .

Під час  перевірки стану охорони праці в  КМКЛ №9 вимогам законодавчих та нормативних актів встановлено наступне: в лікарні   створена і діє система управління охороною праці; розроблені положення, плани та інструкції з охорони праці; навчання з охорони праці проходять всі  посадові особи згідно графіку. На роботах об`єктів підвищеної небезпеки призначені відповідальні особи, які в обов`язковому порядку проходять навчання та перевірку знань в навчальних центрах один раз на три роки. Всі працюючі на об`єктах підвищеної небезпеки (працюючі з судинами під тиском – автоклави, кисень, електрики, ліфтери) один раз на рік  проходять навчання з охорони праці та здають заліки в навчальних центрах.

Проведена атестація 89 робочих місць.

Оперативний контроль в КМКЛ №9  проводиться у всіх відділеннях.

Професійних захворювань – не зафіксовано.

Нещасних випадків виробничого характеру на протязі п’яти  років – не зафіксовано.

Нещасних випадків не виробничого характеру з початку  2017 року  не зафіксовано.

Інженерз охорони праці Турчанова Є.О. періодично проводить бесіди по попередженню виробничого та невиробничого травматизму, кожен день буває у відділеннях та контролює стан охорони праці в закладі.

В КМКЛ №9  укладено Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом, де чільне місце займає розділ «Охорона праці» та додатки. Пільги і компенсації за шкідливі умови праці надаються згідно законодавства. Головний лікар Валюк М.Д. та голова первинної профспілкової організації Тичинська Т.П. приділяють багато уваги охороні праці в закладі.

Засобами індивідуального захисту та дезінфекційними засобами всіх працюючих забезпечено в повному обсязі.

Для медичних працівників створені кімнати відпочинку та прийому їжі. Режим праці та відпочинку виконується.

Скарг і зауважень з питань охорони праці від працівників лікарні на дії роботодавця в первинну профспілкову організацію та в Київську міську профспілку працівників охорони здоров’я не надходило.

Умови праці медичних працівників лікарні задовільні.

 

                                                                                                                        Зав. відділу охорони праці А. Мартинюк