Будні профспілок

Навчання з охорони праці для завідувачів відділень Київської міської

студентської поліклініки

    Однією із складових ефективної роботи з профілактики виробничого травматизму є належна підготовка, навчання та підвищення кваліфікації відповідальних за охорону праці.

    Загальний порядок проведення навчання з питань охорони праці встановлений Законом України «Про охорону праці» (ст. 18. «Навчання з питань охорони праці»).

    Виконання вимог Закону України «Про охорону праці» в частині проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці здійснюється відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці 26 січня 2005 р. № 15.

   В Київській міській студентській поліклініці  було проведене  навчання та перевірка знань з питань охорони праці для  завідувачів відділень комісією в складі головного лікаря Войнаровського В.Р., заступника головного лікаря з технічних питань Пасько Т.М., інженера з ОП Зуєвою Т.С. .

Законом України «Про охорону праці» на профспілки покладено чимало повноважень у галузі охорони праці, виконання яких вони здійснюють через свої виборні органи та представників. Головною метою і завданням представників профспілок є захист прав і законних інтересів працівників у сфері охорони праці, наданням їм практичної допомоги у вирішені цих питань.

Саме тому у комісію по перевірці знань з охорони праці було запрошено завідувача  відділом  охорони праці  Київської міської профспілки працівників охорони здоров я Мартинюк А.О..

Інженером Зуєвою Т.С. були розроблені білети з питаннями про охорону праці, електробезпеку та пожежну безпеку, які заздалегідь були роздані для підготовки до заліку.

Комісія, члени якої, пройшли навчання і перевірку знань в учбових центрах, в ході екзамену перевірили у відповідальних за охорону праці у відділеннях знання чинного законодавства України про охорону праці, організацію роботи у відділеннях з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку.                                                                                                                         

За результатами заліку  було  складено протокол.

Перевірка знань з охорони праці пройшла в дружній  та конструктивній атмосфері. Залік зарахували всім присутнім.

                                                                                                                          Зав. відділу охорони праці А. Мартинюк