План заходів Профспілки у першому півріччі 2012 року

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Президії ради
від "25» січня 2012 року
Протокол № 25
Голова ради 
Л.Канаровська

 ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ
ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ТА ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ У МІСЬКІЙ ПРОФСПІЛЦІ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВЬЯ У І ПІВРІЧЧІ 2012 РОКУ

 І. Питання для розгляду на ІУ Пленумі ради
(Разом з підсумковою колегією ГУОЗ)

лютий

1. Про підсумки роботи ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я за 2011 рік. Виконання  Регіональної Угоди між Київською міською радою профспілок, Київською міською державною адміністрацією та Київською міською організацією роботодавців та Галузевої Угоди за підсумками 2011 року. 

Л.В.Канаровська - голова Ради профспілки
Комісія з питань соціально-економічного захисту

2. Правові аспекти профспілкової діяльності в галузі охорони здоров'я: проблеми та перспективи.

С.А.Кубанський - зав.від. з питань правового захисту
Комісія з питань правового захисту

3. Виконання профбюджету за 2011 рік та кошторис профбюджету на 2011 рік.

Кожан О.Я. - завідуюча фінансовим відділом
Комісія з питань фінансової роботи та бюджету

Ревізійна комісія

ІІ. Питання для розгляду на засіданнях Президії Ради профспілки

січень 18.01-25.01

1. Про основні питання для розгляду та основні заходи, що проводитимуться міською радою профспілки у І півріччі 2012 року. Підведення підсумків виконання плану за 2011 рік.

І.М.Дегрик   - зав.від. з організаційної та інформаційної роботи
Комісія з питань організаційної роботи

 2. Про стан виконання колективних договорів в установах охорони здоров'я районних об'єднань

Голови ОППО УОЗ

3. Про хід проведення конкурсу на кращий колективний договір 2011 року.

В.П..Коваль - зав.відділом соціально-економічного захисту

Лютий 15.02

1. П ро підсумки проведення конкурсу на кращий колективний договір 2011 року.  Про хід реформування в пілотних районах.

В.П..Коваль - зав.відділом соціально-економічного захисту
С.А.Кубанський - зав.від. з питань правового захисту
Комісія з питань соціально-економічного захисту

2. Про стан матеріально-технічної бази в ДУ Інститутах, підпорядкованих НАМН України та МОЗ.

К.О.Крилач - зав.від. охорони праці

3. Аналіз роботи міської  ради профспілки з листами, заявами та скаргами членів профспілки за 2012 рік

С.А.Кубанський - зав.від. з питань правового захисту

4. Про кадровий потенціал та оплату праці працівників установ, підпорядкованих НАМН України та МОЗ.

В.П..Коваль - зав.відділом соціально-економічного захисту

5.  Про відповідність робіт та послуг в амбулаторіях сімейного лікаря вимогам законодавчих та нормативних актів з питань охорони праці.

К.О.Крилач - зав.від. охорони праці

6.  Про статистичні звіти первинних профспілкових організацій. Про стан профспілкового членства та ведення документації по обліку членів профспілки

І.М.Дегрик - зав.від. з питань орг.та інф.роботи

 7. Про проведення святкового вечора з нагоди Міжнародного жіночого дня (проведення виставки робіт працівників охорони здоров'я)

О.Я. Кожан - заст..голови, зав фін.від

Березень 21.03

1. Про правильність нарахування та виплати з/п (надбавок, доплат) в установах підпорядкованих ГУОЗ (стаціонари)

В.П..Коваль - зав.відділом соціально-економічного захисту,
Комісія з питань соціально-економічного захисту

2. Про проведення конкурсу на кращу постановку роботи з питань охорони праці в установах охорони здоров'я за 2012 рік

К.О.Крилач - зав.від. охорони праці

 3. Про проведення разом з НАМН, ГУОЗ та райздравами в установах охорони здоров'я та в районних об'єднаннях професійних конкурсів серед медичних сестер.

І.М.Дегрик - зав.від. з питань орг.та інф.роботи

Фінансовий відділ.Голови ОППО УОЗ районів

4. Про заходи щодо підготовки проведення оздоровлення та відпочинку дітей медичних працівників влітку 2011 року.

Кожан О.Я. - завідуюча фінансовим відділом

 Квітень 18.04

1. Про соціально-економічний захист працівників фтизіатричної служби м. Києва

Коваль В.П.- зав.від. з питань соціально-економічного захисту,
Комісія з питань соціально-економічного захисту

2. Про умови праці та дотримання нормативно-правових актів з охорони праці в державних установах Національної академії медичних наук України в  м.Києві.

К.О.Крилач - зав.від. охорони праці

 3. Про підсумки міського галузевого конкурсу на кращу первинну профспілкову організацію.

4.Про проведення конференції медичних сестер

І.М.Дегрик - зав.від. з питань орг.та інф.роботи

Травень 16.05

 1. Про підвищення соціально-економічного захисту працівників КП «Фармація», СЕС та ДО «Київмедавтотранс»..

Коваль В.П.- зав.від. з питань соціально-економічного захисту
Комісія з питань соціально-економічного захисту

 

2. Про підготовку до Дня медичного працівника, проведення районних конкурсів на кращого лікаря.

І.М.Дегрик - зав.від. з питань орг.та інф.роботи ,
Фінансовий відділ

3. Про оздоровлення дітей та готовність баз відпочинку та дитячих оздоровниць до літнього оздоровлення дітей медичних працівників.

О.Я.Кожан - зав.фінансовим відділом

Червень 20.06     

1. Про стан виконання Галузевої та Регіональної угод за І півріччя 2012 року.

Коваль В.П. - зав.від. соці.-економ.-захисту, 
Комісія з питань соц.-економ.захисту

2. Про дотримання нормативно-законодавчої бази з охорони праці в закладах, підпорядкованих МОЗ

К.О.Крилач - зав.від. охорони праці

3. Про проведення заходів з нагоди Дня медичного працівника.

Всі відділи. Комісія з питань організаційної роботи

3. Про дотримання прав членів профспілки в закладах, підпорядкованих ГУОЗ

С.А.Кубанський- пров.спец. з питань правового захисту,
Комісія з питань правового захисту

 4. Про підведення підсумків спортивних змагань галузевої спартакіади.

Коваль В.П. - зав.від. соці.-економ.-захисту

5. Про підведення підсумків роботи за І півріччя 2012 року.

І.М.Дегрик - зав.від. з питань орг.та інф.роботи

 

січень  - червень.

1. Про надання матеріальної допомоги.
2. Про нагородження профспілкового активу

О.Я.Кожан - заступник голови ради, зав.фінансовим відділом

 ІІІ. План заслуховування на президії ради профспілки

Членських організацій з окремих питань діяльності профспілок

 Січень 18.01

 1. Про стан виконання колективних договорів в установах охорони здоров'я районних об'єднань.
 2. Про стан матеріально-технічної бази в інститутах НАМНУ та установах МОЗ

Лютий 15.02

 1. Про оплату праці в інститутах НАМНУ та установах МОЗ.
 2. Стан охорони праці в амбулаторіях сімейного лікаря.
 3. Ведення документації в ППО

березень 21.03

 1. Про досвід роботи ____________________по здійсненню громадського контролю за додержанням законодавства про оплату праці.

квітень 18.04

 1. Про соціально-економічний захист працівників фтизіатричної служби.
 2. Про перевірку спільно з ревізійною комісією фінансової роботи профкомів та правильність оформлення прибутково-видаткових документів. 

травень 16.05

 1. Про досвід колективно-договірного регулювання в ДО «Київмедавтотранс».

ІV. Графік засідань рад голів профкомів.

перша середа кожного місяця.

Лютий   01.02

 • 1. Засідання ради голів профкомів установ, підпорядкованих ГУОЗ та МЗ. Підготовка до колегії 

Квітень  04.04

 • 2. Засідання ради голів профкомів установ, підпорядкованих МОЗ України.

Червень 06.06

 • 3. Засідання ради голів профкомів санітарно-епідеміологічних закладів, та ТМО «Стоматологія»

V. Графік засідань комісій Ради профспілки.

Друга середа кожного місяця

Січень    11.01

 • Комісія з питань вивчення досвіду роботи та реформування галузі охорони здоров'я
 • Комісія з питань організаційної роботи. Планування роботи профкомів. Робота в профгрупах, навчання профгрупоргів в рамках року звітно-виборної кампанії.
 • Комісія з питань охорони праці та здоров'я. 

Лютий     08.02

 • Комісія з питань захисту економічних інтересів членів профспілки. Про стан оплати праці в УОЗ Києва. Участь у засіданні спільної колегії ГУОЗ. Укладання галузево-територіальної угоди. 
 • Комісія з питань рівності прав жінок і чоловіків. Проведення урочистого концерту з нагоди міжнародного дня жінок. Інформація в газеті "Медик столиці" про видатних жінок галузі. Всеукраїнська профспілкова конференція "Посилення ролі жінок у зміцненні профспілкового руху".

Березень 14.03

 • Комісія з питань молодіжної політики. Про проведення конкурсу "Професійної майстерності".
 • Комісія з питань охорони праці та здоров'я.

Квітень       11.04

 • Комісія з питань вивчення досвіду роботи та реформування галузі охорони здоров'я
 • Комісія з питань охорони праці та здоров'я: "Вивчення та обговорення нових нормативних документів з охорони праці"

Травень    23.05

 • Комісія з соціально-медичних питань Про хід підготовки до кампанії оздоровлення дітей медичних працівників та готовність баз відпочинку та дитячих оздоровниць до літнього сезону.

VІІ. Графік навчання новообраного профспілкового активу.
Курс "Основи профспілкової роботи"
(четвертий вівторок о 15.00)

 

1.

Теоретичне заняття:

Організація роботи профкому, первинної профспілкової організації, профгрупи. Питання планування роботи профкому. Звіти і вибори в профспілці. Технологія підготовки і проведення звітно-виборної конференції (зборів).

Ведення документації.

Практичне заняття:

Мотивація профспілкового членства. Молодь і профспілки. Роль профспілкового лідера. 

 

 

 

28.02

 

Дегрик І.М.

2

Теоретичне заняття:

Законодавство України про професійні спілки. Правові основи діяльності профспілки. Права та обов'язки профспілкових комітетів, гарантії профспілковим працівникам. Статут Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я.

Практичне заняття:

Профспілка як рівноправний соціальний партнер. Форми та механізми реалізації соціального партнерства. Ведення переговорів

 

 

 

 

 

 

24.04

 

 

 

 

 

Кубанський С.А.

3

Теоретичне заняття:

Охорона та безпека праці. Законодавство України про охорону праці. Роль профспілки в контролі за дотриманням безпечних умов праці в установах охорони здоров'я. Права профспілки та її представників по організації та здійсненню контролю за станом охорони праці

Практичне заняття:

Професійні захворювання медиків, їх профілактика і попередження.

 

 

 

 

 

30.05

 

 

 

 

Крилач Х.О.

 

 

 

 

4

Теоретичне заняття:

Особливості фінансової роботи в профспілкових організаціях. Ревізійна комісія. Податкова система України.

Практичне заняття:

Фінансова звітність.

 

 

 

 

26.06

 

 

Кожан О.Я.

 

 

 

VІІІ. Загальні заходи. 

 • 1. Представництво та захист інтересів найманих працівників. Координація та спільні дії Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я з галузевими організаціями інших областей України, Центральним комітетом профспілки та національною службою посередництва та примирення.

Протягом півріччя.
Всі відділи

 • 2. Підготовка листів, звернень до Народних депутатів України, Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров'я, Київської міської ради, Головного управління охорони здоров'я та Академії медичних наук України

Протягом півріччя.
Всі відділи.

 • 3. Проведення семінарів, нарад, активів для різних категорій профспілкового активу галузі. Проведення цільових семінарів з питань соціально-правового захисту медичних працівників в умовах запровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування. (окремо для кожного ТМО)

Протягом півріччя. За окремим планом.
Всі відділи.

 • 4. Проведення моніторингу виплати заробітної плати в лікувально-профілактичних закладах МОЗ, ГУОЗ та МЗ, науково-дослідних інститутах АМН, КП "Фармація", санітарно-епідеміологічних службах та інших медичних установах. Аналіз стану оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки.

Протягом півріччя

Відділ з питань соціально-економічного захисту

•5.    Навчання та підвищення кваліфікації профспілкового активу міської профспілкової організації за програмою курсу "Основи профспілкової роботи.

Протягом півріччя - кожний четвертий вівторок.

Всі відділи

 • 6. Організаційні заходи по проведенню навчання профгрупоргів в первинних профспілкових організаціях.

Протягом півріччя. За  окремим планом
Відділ з питань організаційної роботи.
Відділ з соціально-медичних питань

 • 7. Надання практичної допомоги районним профспілковим об'єднанням та первинним профспілковим організаціям по веденню протокольного господарства

Протягом півріччя.
Відділ з питань організаційної роботи.

 • 8. Надання практичної допомоги районним профспілковим об'єднанням та первинним профспілковим організаціям по організації фінансової діяльності профкому.

Протягом півріччя.
Відділ з питань фінансової роботи.

 • 9. Розгляд листів, звернень і скарг працівників галузі - членів профспілки.

Систематично.
Всі відділи.

 • 10. Підготовка документів про нагородження профспілкового активу до Міжнародного жіночого Дня, до Дня медичного працівника, до ювілейних дат.

Відділ з питань організаційної роботи.

 • 11. Участь у нарадах, засіданнях профкомів ОППО УОЗ районів та ППО установ охорони здоров'я.

Протягом півріччя.
Всі відділи

 • 12. Забезпечення діяльності ревізійної комісії ради профспілки.

Протягом півріччя.

Відділ з питань фінансової роботи

 • 13. Організація літнього оздоровлення дітей медичних працівників. Здійснення контролю за готовністю дитячих оздоровниць до літнього оздоровчого сезону.

Квітень-травень

Комісія з питань соціального захисту

 • 14. Випуск газети "Медик столиці" та інформаційно-методичних матеріалів.

Протягом півріччя.
Всі відділи.

 • 15. Організація міських конкурсів серед первинних профспілкових організацій:
 • Конкурсу на кращий колективний договір.
 • Професійної майстерності серед медичних сестер загальноміський конкурс "Краща медична сестра"
 • Серед випускників медичних коледжем "Ескулап"
 • Серед лікарів - "Кращий лікар";
 • На кращу роботу серед ППО;
 • Серед працівників галузі з прикладного мистецтва.
 • Художньої самодіяльності з різних жанрів (хоровий, танцювальний, поетичний та інші);
 • Спортивних змагань з різних видів спорту (мініфутбол, волейбол, теніс, шахи, легка атлетика).
 • Здійснення контролю (Протягом півріччя):
 • За станом організаційної роботи профкомів ОППО УОЗ районів та первинних профспілкових організацій, контроль за дотриманням трудової дисципліни працівниками профкомів;

Відділ з питань організаційної роботи.

 • За дотриманням трудового законодавства в установах охорони здоров'я;

Відділ з питань правового захисту.

 • За станом охорони та безпеки праці в установах охорони здоров'я;

Відділ  з питань охорони праці та здоров'я

 • За об'єктами охорони здоров'я, що будуються чи реконструюються;

Відділ з питань охорони праці та здоров'я

 • За виконанням Регіональної та галузево-територіальних угод за підсумками півріччя, внесення змін та доповнень в поточну угоду;

Відділ з питань соціально-економічного захисту.

 • За дотриманням законодавства щодо оплати праці;

Відділ з питань соціально-економічного захисту.

 • За організацією навчання профактиву в ОППО УОЗ районів;

Відділ з питань організаційної роботи

 • За повнотою та правильністю нарахувань профспілкових внесків;

Відділ з питань фінансової роботи

 • За дотриманням діючих положень щодо медичного обслуговування категорій персоналу, які працюють у шкідливих та потенційно-небезпечних для здоров'я умовах;
 • За виконанням Наказу МОЗ України № 78 від 30.03.1998 р. « Про заходи по організації системи надання медичної допомоги працівникам охорони здоров'я»

Відділ з питань соціального захисту та соц.страхування

Відділ з питань охорони праці та здоров'я

 • 17. Організація діловодства та контролю за виконанням документів та постанов. Забезпечення оформлення протоколів засідань Президій та Пленумів. Складання номенклатури справ.

Відділ з питань організаційної роботи

 • 18. Організація і проведення виїзних юридичних консультацій та робочих зустрічей в ЛПЗ з членами профспілки.

Всі відділи

 • 19. Забезпечення первинних профспілкових організацій нормативними документами

Всі відділи

 • 20. Підготовка інформаційних, консультативних та інших матеріалів, що пропагують діяльність профспілки.

Всі відділи.

ІХ. Спільні заходи з 

 • 1. Федерацією профспілок України:
 • Участь у роботі над проектами законів, нормативно-правовими актами України, іншими документами та підготовці пропозицій та зауважень до них (круглі столи, дискусії, наради, семінари-навчання).
 • Надання пропозицій до Генеральної Угоди, Проекту Бюджету.
 • 2. Центральним комітетом профспілки працівників охорони здоров'я України:
 • Участь у роботі Пленуму та Президій ЦК профспілки;
 • Внесення пропозицій та підсумки виконання Галузевої угоди з МОЗ України;

 

 • 3. Міською радою профспілок:
 • Участь у роботі над проектами законів, нормативно-правовими актами, іншими документами та підготовці пропозицій та зауважень до них (круглі столи, дискусії, наради, семінари-навчання).
 • Участь у підготовці пропозицій до Регіональної Угоди та бюджету м. Києва.
 • Участь у засіданнях Президії Ради.
 • Участь у роботі комісій.
 • 4. Київською міською державною адміністрацією:
 • Участь у апаратних нарадах заступника голови КМДА з питань охорони здоров'я та громадських слуханнях з питань. Що стосуються галузі.

За окремим графіком
Голова ради

 • Спільне проведення урочистостей з нагоди професійного свята Дня медичного працівника.
 • Нагородження працівників галузі до видатних дат.
 • 5. Головним управлінням охорони здоров'я та медичного забезпечення:
 • Участь в апаратних нарадах у начальника ГУОЗ та МЗ

Щовівторка.
Голова ради.

 • Участь у засіданнях колегії ГУОЗ та МЗ.
 • Спільне проведення нарад з питань соціально-економічного захисту, забезпечення житлом, охорона праці та здоров'я медпрацівників;

Протягом півріччя.
Всі відділи.

 • Спільне проведення нарад з головними лікарями ЛПЗ міста та заходи з Заслуженими лікарями

Голова ради.

 • Зустрічі по внесенню пропозицій, обговоренню і підведенню підсумків виконання Галузевої Угоди.

Голова ради.

 • Спільна робота з радою довірених лікарів щодо профілактики та зміцнення здоров'я медичних працівників.
 • Участь у проведенні спільних семінарів з начальниками відділів кадрів, головними та старшими медичними сестрами, інженерами з охорони праці.

Протягом півріччя.
Всі відділи.

 • 6. Президією Національної академії медичних наук України.
 • Проведення роботи, направленої на покращення житлових умов осіб, що перебувають на квартирному обліку
 • Проведення спільних нарад з питань соціально-економічного захисту, охорони праці та здоров'я медпрацівників;

 

 • Проведення спільних семінарів з начальниками відділів кадрів, головними та старшими медичними сестрами, інженерами з охорони праці.

Протягом півріччя.
Всі відділи

 • 7. З міністерством охорони здоров'я України.
 • Участь у роботі комісії по реформуванню галузі охорони здоров'я.
 • Робота з департаментом кадрової політики, освіти і науки, головним спеціалістом відділу медсестринства.
 • 8. Комунальним підприємством "Фармація"
 • Проведення спільних нарад з питань соціально-економічного захисту, охорони праці та здоров'я працівників;
 • Проведення спільних семінарів з начальниками відділів кадрів, інженерами з охорони праці.

Протягом півріччя. Всі відділи

 • 9. Громадськими організаціями:
 • Асоціацією медичних сестер України.
 • Асоціацією лікарів та іншими фаховими організаціями.
 • Міжнародним благодійним фондом «Здоров'я українського народу» загальнонаціонального конкурсу «Національна медична премія», реєстру «ТОП 100 в медицині» та міжнародного дитячого фонду «ЮНІСЕФ».
 • Радою лікарняних кас України.
 • Управлінням КМДА у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці.
 • Національною радою жінок України
 • Спілкою жінок міста Києва.
 • 8. Науково-практична робота з Національним медичним університетом "Оцінка захворюваності медичних працівників м. Києва".

Комісія з питань соціального захисту

 • 9. Продовження співпраці з НМАПО по підготовці спеціалістів з вищою медичною освітою на правовому факультеті зі спеціальності "Медична справа".

Голова ради