Платформа сприяння формуванню національної стратегії охорони здоров’я України

В роботі приймали участь представники Всеукраїнської громадської організації «Український союз промисловців і підприємців», Об’єднання організацій роботодавців України, Національної академії медичних наук України, Ліги страхових організацій України, Громадська організація «Українська асоціація сприяння охороні здоров’я населення», Профспілки працівників охорони здоров’я.

Відкрив засідання Президент УСПП, Голова Об’єднання організацій роботодавців України Кінах Анатолій Кирилович.

 В обговоренні приймали участь  президент НАМН України -  академік Цимбалюк В.І., директор Інституту ендокринології та обміну речовин -   академік Тронько М.Д., директор Інституту громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва - академік Сердюк А.М., директор Інституту серця -  член-кореспондент Тодуров Б.М., Голова Ради Української федерації  роботодавців охорони здоров’я -  Загородній В.В., завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров’я НАДУ при  Президентові України - Князевич В.М., директор Київського міського клінічного онкологічного центру -  Клюсов О.М., голова Київської крайової організації ВУЛТ -  Карабаєв Д.Т., голова Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я -  Канаровська Л.В.,  заступник голови Профспілки працівників  охорони здоров’я України -  Швець І.М.

Учасники засідання наполягали на потребі прийняття комплексної стратегії в сфері охорони здоров’я. Свої пропозиції вони виклали у зверненні, яке буде направлено  до Президента, парламенту та уряду  України.

"Медична сфера в Україні потребує комплексного підходу та інноваційних рішень, що дозволили б здійснити ефективну  реформу галузі," - наголошує Президент НАМН України академік В. Цимбалюк.


 Адже за станом здоров’я громадян Україна посідає одне з найнижчих рейтингових місць у європейському регіоні. За роки незалежності країна втратила понад 6,5 мільйона громадян. Висока смертність від захворювань, зменшення народжуваності, відсутність якісної та доступної медицини і далі погіршує демографічну ситуацію.

Задля чіткішої координації подальших дій щодо підготовки  відповідної стратегії Національна академія медичних наук України, Всеукраїнська громадська організація "Український союз промисловців і підприємців" (на чолі з президентом УСПП Анатолієм Кінахом), Об'єднання організацій роботодавців України, Ліга страхових організацій, Громадська організація "Українська асоціація сприяння охороні здоров’я населення" (на чолі з Святославом Ханенко) підписали Меморандум про співпрацю.

Планується, що підписаний Меморандум стане основою Платформи сприяння формуванню Національної стратегії охорони здоров’я, метою та завданнями якої є консолідація та узгодження зусиль всіх учасників процесу щодо формування національної стратегії охорони здоров’я; ініціювання створення державного інституційного потенціалу, необхідного для забезпечення офіційної розробки, прийняття, впровадження та моніторингу результатів Національної стратегії охорони здоров’я; визначення принципів, засад та базових компонентів системи охорони здоров’я України, відповідно до Цілей сталого розвитку ООН, рекомендацій ВООЗ, науково обґрунтованого досвіду провідних міжнародних практик та викликів, цілей і завдань, що стоять перед Україною.

На думку експертів-учасників засідання,  Національна стратегія має визначити  пріоритетні першочергові заходи.

Зокрема, в умовах дефіцитності держбюджету та низької платоспроможності населення пропонується ввести соціально-страхову модель з багатоканальною системою фінансування. Уряду слід подати відповідний законопроект «Про обов’язкове соціальне медичне страхування» як першочерговий, прийняття якого створить умови для рівності, доступності та справедливості для громадян при отриманні медичної допомоги.

Окрім того, представники медичних інституцій, громадських організацій закликали МОЗ провести ревізію діяльності медичних закладів, своєчасно реагувати на будь-які порушення прав на доступ до медичних послуг.

На думку експертів-учасників засідання,  Національна стратегія охорони здоров’я має визначити  пріоритетні першочергові заходи. Учасники обговорення наголосили, що актуальність реформи охорони здоров’я в Україні є вкрай високою, оскільки ця надзвичайно важлива сфера суспільного життя багато років поспіль потерпає від непослідовної соціально-економічної політики та, на відміну від інших галузей, все ще функціонує за застарілою, неефективною моделлю управління та фінансування, і домовились здійснювати спільний пошук шляхів комплексного вирішення нагальних потреб системи охорони здоров’я.

Учасники  домовились здійснювати спільний пошук шляхів комплексного вирішення нагальних потреб системи охорони здоров’я, формувати нові ефективні механізмів її управління тощо.

 Зважаючи на надзвичайну актуальність для подальшого розвитку України питання формування ефективної системи охорони здоров’я, а також визначаючи необхідність взаємної довіри між суспільством, владою, ініціаторами та учасниками процесу формування ефективної системи охорони здоров’я, сторони Меморандуму домовились здійснювати спільний пошук шляхів комплексного вирішення нагальних потреб системи охорони здоров’я, формувати нові ефективні механізми її управління і запропонували розглядати їх співробітництво як інструмент реалізації послідовної державної політики формування ефективної системи охорони здоров’я.