Державна Установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Суб’єкт, що вніс пропозицію щодо присвоєння імені фізичної особи – трудовий колектив Державної Установи «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України»;
 
Організатор громадського обговорення – Державна Установа «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України».
 
Найменування яке пропонується: Державна Установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України».
 
Обґрунтування пропозиції, що пропонується: Ю.І. Кундієв - видатний вчений та організатор науки, що працював у галузі профілактичної медицини, академік Національної академії наук (1979р.), і Національної академії медичних наук України (1993р.), член-кореспондент Російської академії наук, Заслужений діяч науки і техніки, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Перший Віце-Президент Національної академії медичних наук України, Радник Президії Національної академії наук. 17 січня 2017 року після тяжкої хвороби Ю.І. Кундієв пішов з життя.
 
Уся біографія Юрія Ілліча пов’язана з Державною Установою «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України» (до 1992 року Інститут гігієни праці і профзахворювань), де він пройшов трудовий шлях від аспіранта до директора інституту. Його директорський стаж становить понад 50 років.
Академік Кундієв створив сучасний науково-дослідний інститут світового рівня, що отримав визнання спочатку на теренах бувшого СРСР, а з 1970 року також визнання світової медичної спільноти, як Центр, що співпрацює з ВОЗ та має розвинуті міжнародні зв’язки з науковими центрами Європи та США, має потужний науковий потенціал і сучасну матеріально-технічну базу.
 
За ініціативою Юрія Ілліча та з його безпосередньою участю започатковані та успішно розвиваються сучасні наукові напрямки, що визнані як стратегічні пріоритети розвитку профілактичної медицини в Україні. Серед них проблема операторської праці з високою нервово-емоційною напругою; дослідження з дермальної токсикології хімічних сполук; розробка нових підходів до гігієнічної регламентації виробничих чинників на основі теорії ризиків; те саме у дослідженнях проблеми професійного раку; епідеміології променевої катаракти у ліквідаторів ЧАЕС та у працюючих в умовах впливу радіаційного опромінення.
 
За ініціативою Юрія Ілліча розпочаті дослідження генетичної схильності людини до впливу шкідливих виробничих чинників, як сучасної основи досліджень розвитку професійної патології у працівників різних професійних груп.
 
Останні інноваційні розробки стосуються проблеми біобезпеки при застосуванні нанотехнологій та впровадження наукових основ психофізіологічної реабілітації наслідків бойового стресу у учасників АТО.
Як лідер Української школи гігієністів Юрій Ілліч був одним з ініціаторів міжнародного співробітництва України в галузі медицини з ООН (програма ООН з оточуючого середовища), Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Міжнародною організацією праці.   
    
 З 1975 року Ю. І. Кундієв регулярно обирався членом бюро, віце-президентом Міжнародної асоціації сільської медицини, був членом Постійного комітету експертів ВОЗ щодо безпечного використання пестицидів. Він був засновником біоетичного руху в Україні, Головою Комітету з біоетики при Кабінеті Міністрів України (2002-2005 рр.) та до останнього часу Головою Комісії з біоетики НАН України. За цей період Юрій Ілліч організував та провів шість міжнародних конгресів з біоетики.
 
Учений опублікував понад 500 наукових праць, понад 35 монографій, посібників і підручників. Разом з академіком Л.І. Медведем був виданий посібник "Гігієна праці в сільськогосподарському виробництві", який відзначено премією імені Ф. Ерісмана. За створення підручника "Загальна гігієна" і цикл робіт "Важкі метали як небезпечні для людини забруднювачі навколишнього середовища України" Ю.І. Кундієву присуджено Державні премії в галузі науки і техніки України.
 
Юрій Ілліч особисто підготував 16 докторів і 38 кандидатів наук. Його наукова спадщина залишаться в історії гігієни і медицини праці, учні Юрія Ілліча завжди будуть надихатись прикладом свого Вчителя і продовжують втілювати його наукові ідеї в життя.
 
Строк проведення заходів громадського обговорення: з 14 березня по 14 травня 2017 року.  
 
Поштова адреса, електронна пошта, номер телефону, строк і форма для подання пропозицій і зауважень:
-          вул. Саксаганського, 75, м. Київ, Україна, 01033;
-          тел.: (044) 284 34 27;  
-          факс : (044) 289 66 77;
-          Е-mail: yik@nanu.kiev.ua
 
Пропозиції (зауваження) подаються у письмовій чи усній формі або надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає. Юридичні особи подають пропозиції у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.
Анонімні пропозиції і зауваження не приймаються і не будуть розглядатись.
Термін подачі пропозицій і зауважень з 14 березня по 14 травня 2017 року.
 
Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультацію з питання, що винесено на громадське обговорення: 
вул. Саксаганського, 75, м. Київ, Україна, 01033;
-          тел.: (044) 284 34 27;  
-          факс : (044) 289 66 77;
-          Е-mail: yik@nanu.kiev.ua
 
Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення -  Нагорна Антоніна Максимівна.
 
Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення – 16 травня 2017 року проведення заключної конференції для оприлюднення та обговорення пропозицій про присвоєння Державній Установі «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України» імені Ю.І. Кундієва прийняття рішення та повідомлення про результати обговорення Президії НАМН України.