Профспілка стурбована ситуацією навколо реформування Санітарно-епідеміологічної служби столиці

Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я стурбована ситуацією навколо реформування Санітарно-епідеміологічної служби столиці та можливими масовими скороченням працівників СЕС. За для упередження порушення прав працівників та законодавства України, на вимогу Ради профспілки, було прийнято рішення про направлення офіційних звернень на ім'я міністра охорони здоров'я України - Аніщенка О. В. та голови профільного комітету Верховної Ради України - Бахтєєвої Т. Д.

 

 

Міністру охорони здоров'я України

 

Аніщенку О.В.

 

Шановний Олександре Володимировичу!

 

      Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я реагуючи на ситуацію, що склалася навколо запропонованої Держсанслужбою України структури санітарно-епідеміологічної служби м.Києва, в складі одного головного та трьох міжрайонних управлінь, направила лист на адресу першого заступника міністра охорони здоров'я України Моісеєнко Р.О. та ініціювала  робочу нараду - зустріч Головного державного санітарного лікаря України з працівниками СЕС міста, яка нажаль не дала відповіді на всі запитання, які виникають в ході реорганізації.

      На думку медичної спільноти міста, запланована реорганізація СЕС в пропонованому вигляді, не принесе бажаної користі, а зміна структури порушить норми чинного законодавства, адже сьогодні система Державної санітарно-епідеміологічної служби України чітко визначена Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», є оптимальною і потребує лише вдосконалення відповідно до вимог часу. Крім того, в пропонованому варіанті перетворення структури СЕС вбачається пряме порушення норм статті 49 Конституції України, якою заборонено скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я, якими є і заклади СЕС.

     На даний час, не відпрацьований чіткий механізм проведення зазначеної реорганізації, оскільки відсутній будь-який розпорядчий документ (наказ чи розпорядження МОЗ України), який би регламентував її проведення, визначав відповідальних осіб, встановлював строки, окреслював досягнення поставленої мети тощо. 

     Відповідно до норм Закону України «Про профспілки та гарантії їх діяльності» та пунктів 4.2.5-4.2.6 Галузевої угоди між Міністерством охорони здоров'я України та ЦК профспілки працівників охорони здоров'я України на 2007 - 2011 роки (чинна), профспілка не була попереджена за три місяці про заплановану реорганізацію, не було проведено жодних узгоджувальних консультацій та процедур щодо скорочення чисельності працівників закладів СЕС. Відповідно, не могло бути виконано і норм законодавства України про працю, і персонально попереджено працівників про вивільнення за два місяці. 

       Своїм листом на адресу Голови комітету Верховної Ради України  з питань охорони здоров'я повідомляє, що повністю відсутній адаптаційний механізм для працівників, що підлягають скороченню, а це суперечить чинному законодавству України та наказам МОЗ України. 

       Зважаючи на вищевикладене, вважаємо за неможливе продити реорганізацію санітарно-епідеміологічної служби міста Києва у пропонованому Держсанслужбою України вигляді.

                                З повагою,

             Голова Ради                                                                                                     Л.В.  Канаровська 

 

 

Голові комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я

Бахтеєвій Т.Д.

 

 

Вельмишановна Тетяно  Дмитрівно!

 

       Київська міська профспілка працівників охорони здоров'я об'єднує 381 профспілкову організацію у закладах різного підпорядкування, серед яких: державні установи - національні інститути підпорядковані Академії медичних наук України, організації Міністерства охорони здоров'я України, Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця, Національна медична Академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, організації підпорядковані Державному управлінню справами, лікувально-профілактичні установи та медичні коледжі підпорядковані Головному управлінню охорони здоров'я, заклади санітарно-епідеміологічної служби, підприємства промислової групи і нараховує 90 тисяч членів.

       Сьогодні на адресу профспілки надходять багаточисельні звернення від працівників санітарно-епідеміологічної служби м.Києва стосовно запропонованої Держсанслужбою України структури Держсанслужби м.Києва в складі одного головного та трьох міжрайонних управлінь (взагалі зіна структури служби за попередніми розрахунками призведе до звільнення 25 тисяч працівників СЕС по Україні).

       Ініційована профспілкою робоча нарада - зустріч Головного державного санітарного лікаря України з працівниками СЕС міста не дала відповіді на всі запитання, які виникають в ході реорганізації.

       Нажаль, запланована реорганізація СЕС в такому форматі, не принесе бажаної користі адже вважаємо, що система Державної санітарно-епідеміологічної служби України, викладена в  Законі України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» є оптимальною і потребує лише вдосконалення відповідно до вимог часу.

        На даний час, не відпрацьований чіткий механізм проведення зазначеної реорганізації, оскільки відсутній будь-який розпорядчий документ (наказ чи розпорядження МОЗ України), який би регламентував її проведення, визначав відповідальних осіб, встановлював строки, окреслював досягнення поставленої мети тощо. 

      Сьогодні не відпрацьований адаптаційний механізм для працівників, що підлягають скороченню, а це суперечить чинному законодавству України та наказам МОЗ України. 

       Враховуючи специфіку освіти фахівців санітарно-профілактичного профілю, які не зможуть влаштуватися на роботу в ЛПЗ міста,  вважаємо, що механізм перекваліфікації вивільнених працівників необхідно терміново розробити та затвердити наказом МОЗ України.

      Десять головних державних санітарних лікарів районів м.Києва у своєму листі на адресу профспілки  висловлюють недоцільність створення структури у такому вигляді, пропонують своє бачення із зазначеного питання і просять  Київську міську профспілку працівників охорони здоров'я втрутитися у вирішення зазначених питань.

     Просимо Вас віднайти час та зустрітися з головними державними санітарними лікарями районів м.Києва та  Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я  з метою недопущення соціального вибуху в трудових колективах.

     Сподіваємось, як завжди,  на Вашу підтримку та порозуміння.

 

            З повагою,

Голова Ради                                                   Л.В. Канаровська 

/h3