ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО МЕДИЧНОГО КЛУБУ ІМ. В. В. ФРОЛЬКІСА

      19 червня о 16:00 у приміщенні ДУ «Інститут медицини праці Національної академії

медичних наук України» відбулося чергове засідання Наукового медичного клубу

ім. В.В.Фролькіса.

     Захід проводився під керівництвом професора, доктора медичних наук, члена-

кореспондента Національної академії наук України, академіка Національної академії

медичних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України Ісаака Михайловича

Трахтенберга.