Пройшло засідання Президії НАМН України

22 червня 2017 року відбулося засідання Президії

Національної академії медичних наук України

Президент академії медичних наук України

Порядок денний:

1. Про стратегічні напрями наукових досліджень фундаментальної і клінічної ендокринології.

2. Мікробіом і його значення у здоров'ї людини.

3. Про науково-координаційну діяльність НАМН України у першому півріччі 2017 року.

4. Про присвоєння імені Ю.І.Кундієва ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

5. Поточні справи.