забезпечення соціального захисту медичних працівників

Проект вноситься народними депутатами України – членами Комітету з питань охорони здоров’я

П О С Т А Н О В А 

Верховної Ради України

Про першочергові заходи для забезпечення соціального захисту медичних працівників та недопущення руйнації системи охорони здоров’я в Україні

19 вересня 2017 року відбулася Всеукраїнська попереджувальна акція протесту працівників охорони здоров’я (далі - Акція протесту) у формі пікетування будинків Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Передумовою для проведення цієї мирної Акції протесту стало катастрофічне погіршення соціально-економічної ситуації в галузі охорони здоров’я та відсутність соціального діалогу між Професійною спілкою працівників охорони здоров’я та Кабінетом Міністрів України і Міністерством охорони здоров’я України, а також ігнорування владою звернень Профспілки працівників охорони здоров’я України. Так, понад рік триває трудовий спір між Профспілкою працівників охорони здоров’я України та Урядом, який зареєстровано розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 29.09.2016 року за № 282-р). Крім того, Урядом не дотримується процедура погодження проектів нормативно-правових актів, зокрема тих, що безпосередньо стосуються фінансового забезпечення галузі охорони здоров’я зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Учасники Акції протесту висловили обурення несправедливими, дискримінаційними підходами в оплаті праці та порушенням трудових прав медичних працівників, встановлених законодавством України та незгоду з безсистемною, науково та економічно не обґрунтованою реформою системи охорони здоров’я, яка не відповідає Конституції України та чинному законодавству України і не передбачає необхідного фінансування для забезпечення конституційного права громадян на безоплатну, якісну та доступну медичну допомогу, та права медичних працівників на гідні умови оплати праці, і створює загрозу поглиблення кадрової кризи та повної руйнації системи охорони здоров я в Україні.

Враховуючи викладене та з метою забезпечення вжиття невідкладних заходів для соціального захисту медичних працівників, недопущення руйнації національної системи охорони здоров’я та здійснення її системного реформування Верховна Рада України постановляє:

1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

1.1. Невідкладно внести до Верховної Ради України кандидатуру для призначення на посаду Міністра охорони здоров’я України відповідно до вимог статті 85 Конституції України.

1.2. Терміново вирішити питання щодо погашення заборгованості та забезпечення виплати у повному обсязі у 2017 році заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я, включаючи встановлені законодавством доплати і надбавки, та необхідність забезпечення диференціації заробітних плат працівникам закладів охорони здоров’я та установ Національної академії медичних наук України.

1.3. Забезпечити виконання заходів, передбачених Рекомендаціями парламентських слухань на тему: "Про реформу охорони здоров’я в Україні", затвердженими Постановою Верховної Ради України від 21 квітня 2016 року № 1338-VIII, насамперед щодо затвердження Концепції та Стратегії реформування системи охорони здоров’я України, які мають бути спрямовані на розвиток медичної галузі та насичення її кваліфікованими кадрами, виділення достатніх коштів для фінансування системи охорони здоров’я, забезпечення їх ефективного перерозподілу та відповідального використання, покращення якості державного управління у сфері охорони здоров’я, стандартизацію медичних послуг та формування економічного механізму системи охорони здоров’я, який відповідає принципам соціальної доступності, безоплатності та справедливості.

1.4. В ході проведення адміністративної реформи чітко розмежувати повноваження, обов’язки та міру відповідальності місцевих та центральних органів виконавчої влади в управлінні системою охорони здоров’я.

1.5. Доручити Міністерству охорони здоров’я України провести ґрунтовний всебічний соціально-економічний аналіз стану системи охорони здоров’я з врахуванням попередніх реформ в пілотних регіонах та на підставі математичного аналізу і індикативного планування спрогнозувати очікуванні результати та можливі ризики.

1.6. Активізувати роботу примирної комісії по врегулюванню колективного трудового спору між Профспілкою працівників охорони здоров’я України та Кабінетом Міністрів України, а також колективні переговори щодо укладання Галузевої угоди на новий термін.

1.7. Забезпечити проведення реформи системи охорони здоров’я з дотриманням Конституції України та законодавства України з урахуванням позиції Профспілки працівників охорони здоров’я України та думки медичної спільноти.

1.8. Забезпечити виконання судових рішень щодо скасування постанов Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» в частині реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби України та від 25.11.2015 року № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» щодо скорочення ліжкового фонду.

2. Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради

України