Окремі заходи медичної реформи породжують низку ризиків і загроз

Окремі заходи медичної реформи породжують низку ризиків і загроз — Національний інститут стратегічних досліджень

Традиційно щороку Президент України виступає з посланням до Верховної Ради України на тему внутрішньої та зовнішньої ситуа­ції в Україні. Цього року Петро Порошенко виступив з промовою у Парламенті 7 вересня. Національний інститут стратегічних досліджень підготував аналітичну доповідь до щорічного послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році» (далі — аналітична доповідь), розмістивши її текст на офіційному сайті.

Структурно аналітична доповідь, яка зайняла майже 1000 сторінок, складається зі вступу, 3 частин та 17 розділів. Один з розділів присвячений актуальним соціальним реформам, у тому числі медичній. Серед іншого в аналітичній доповіді йдеться про те, що реальний стан вітчизняної сфери охорони здоров’я не можна вважати прийнятним. За період незалежності тут не відбулося істотних позитивних змін: за результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у травні 2017 р., лише 9% опитаних вважають, що якість державних медичних послуг за останні 2 роки покращилася; половина стверджують, що ситуація погіршилася, третина вважають, що вона залишилася на тому ж рівні.

Складнощі реформування експерти пов’язують з низкою взаємозумовлених проблем, а саме:

  • реформування відбувається в умовах загальноекономічної кризи;
  • відсутній системний аналіз причин неадекватності української системи охорони здоров’я суспільним очікуванням. Ці причини слід чітко розмежувати на такі, що зумовлені корупцією, некомпетентністю та фінансовою безвідповідальністю уповноважених посадових осіб та структур і мають бути подолані в процесі загальних реформ державного управління, й такі, що можуть бути усунені лише внаслідок кардинальної зміни національної моделі охорони здоров’я;
  • немає чіткого бачення та суспільного консенсусу щодо моделі системи охорони здоров’я, яку буде збудовано в результаті реформи;
  • програма реформування сфери охорони здоров’я не має цілісного підходу щодо забезпечення здоров’я нації, а стосується лише змін механізму функціонування медичної галузі та практично зорієнтована не на суспільні, а на корпоративні інтереси.

Окремі не до кінця продумані заходи медичної реформи породжують низку ризиків і загроз невиконання конституційних зобов’язань держави та недотримання соціальних стандартів, визначених Європейською соціальною хартією, ратифікованою Україною. Йдеться, зокрема, про таке:

1. Законопроект № 6327 «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» (який 19 жовтня ухвалено Парламентом у другому читанні) породжує чимало юридичних колізій, зумовлених суперечливістю його положень Конституції України та чинним законам. Норми цього законопроекту провокують можливість безпідставного скорочення державних витрат на утримання державних медичних закладів, порушення конституційного права всіх громадян України на отримання безоплатної медичної допомоги, непрозоре та внутрішньовідомче розроб­лення стандартів медичних послуг та їх тарифікації. Це може призвести до вибухового зростання цін на медичні послуги, до неможливості утримання державних медичних закладів у проблемних територіальних громадах.

2. Каналізація потоків споживачів медичних послуг виключно через ланку сімейних лікарів неконституційно звужує право громадян на вільний вибір рівня необхідної медичної допомоги та конкретного спеціаліста. В умовах тотальної нестачі спеціалістів первинної лікарської ланки, відсутності сучасного діагностичного забезпечення їх діяльності громадяни України стають заручниками штучної зацікавленості сімейних лікарів зберігати лікування за собою, навіть у випадках, коли спеціалізована допомога необхідна. При цьому відсутні механізми контролю їх компетентності та не визначена відповідальність за неякісне обслуговування.

3. Залишається невирішеною низка проблем територіальної доступності медичної допомоги. Багато населених пунктів не мають жодного працюючого пункту медичної допомоги, а дістатися до найближчого медичного закладу вкрай проблематично через відсутність транспортного сполучення. Утворення госпітальних округів стикається з проблемами реорганізації районів у межах реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади. Є випадки, коли через непродумані заходи з реформування відстань як до поліклінічної, так і до стаціонарної допомоги в сільській місцевості зростала на 30–40 км або й більше.

4. У галузі загострюється кадрова ситуація, особливо в первинній ланці. Серед проблем, які слід вирішити, є зростання частки медичних працівників пенсійного віку: у 2016 р. вона становила понад 26% серед лікарів і понад 27% — серед медсестер. Це потребує переорієнтації системи підготовки медичних кадрів на стимулювання молодих фахівців до роботи в малих містах та сільській місцевості.

5. Зберігаються значні проблеми в реалізації проекту запровадження референтних цін на ліки. Причини цього — відсутність налагодженої системи обліку хворих, у тому числі й на артеріальну гіпертензію, а також брак лікарів. Як наслідок, лише невелика частка пацієнтів, які систематично приймають антигіпертензивні препарати, отримують на них рецепти.

6. Через відсутність належної комунікації виникає недовіра між працівниками державних і комунальних закладів охорони здоров’я та представниками органів реформування, що негативно позначається на взаємодії у процесі реформи, гальмує її реалізацію. Медичні працівники як основні провайдери змін мають розуміти всі кроки реформування, їх ризики, існуючі проблеми та шляхи вирішення.

Окремо мова йде про необхідність стимулювання розвитку вітчизняної фармгалузі шляхом:

  • створення умов для залучення інвестицій у розвиток виробництв з виготовлення лікарських засобів та медичних виробів в Україні;
  • удосконалення нормативно-правової бази у сфері охорони здоров’я з метою забезпечення її відповідності міжнародним вимогам та європейським стандартам;
  • стимулювання розробки та виробництва віт­чизняними виробниками найбільш уживаних ліків, а також послідовної модернізації технологічних процесів у цій сфері.

В аналітичній доповіді йдеться про те, що подальше реформування сфери охорони здоров’я має виходити з таких критеріїв:

  • реформи не повинні погіршити доступність всієї повноти медичних послуг жодній із соціальних груп населення;
  • має бути забезпечене реальне поліпшення здоров’я населення, гарантоване скорочення нерівності доступу до медичних послуг та підвищення їх якості;
  • забезпечена фінансова та інституційна стійкість системи охорони здоров’я, орієнтованої на людину.

Для цього, серед іншого, необхідно принципово доопрацювати законопроекти № 6327 «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» та № 6604 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів» на предмет усунення двозначних норм та юридичних колізій із чинним законодавством та Конституцією України. Слід базуватися на тому, що згадані законопроекти не можуть бути прийняті без розробки стандартів медичної допомоги населенню, обґрунтування державних критеріїв повноти гарантованої медичної допомоги, визначення та узгодження тарифів на лікування та реімбурсацію.

Необхідно передбачити створення незалежної від органів та організацій з реалізації державної політики охорони здоров’я службияка б здійснювала контроль за якістю та ефективністю їх роботи.

Довідково: Національний інститут стратегічних досліджень підпорядковано Президенту України і визначено базовою науково-дослідною установою аналітико-прогнозного супроводження його діяльності. Серед основних завдань Національного інституту стратегічних досліджень — організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проектів щорічних послань Президента України до Верховної Ради України.

За даними прес-служби «Щотижневика АПТЕКА»