Всеукраїнської науково-практичної конференції Асоціації Головних лікарів України

     Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я Украини від 10.05.2012 № 112-Адм «Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції Асоціації  Головних лікарів України» 17-18 травня в м. Чернівці відбудеться  Всеукраїнська науково-практична конференція Асоціації Головних лкарів України.  
     Столицю у зазначеному заході будуть представляти 18 делегатів в тому числі начальник Головного управління охорони здоров'я Мохорєв Віталій Андрійович, голова Асоціації головних лікарів міста Києва Риков Сергій Олександрович., та голова Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Канаровська Лариса Вячеславівна.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ


N 112-Адм                                                 м.Київ                                                                        10.05.2012

Про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції Асоціації Головних лікарів України 

З метою виконання соціальних ініціатив Президента України і обговоренню інформації про хід реалізації у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві пілотного проекту реформування системи охорони здоров'я, погоджуючись з пропозицією Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська Асоціація Головних Лікарів" про спільне проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції Асоціації Головних лікарів України, відповідно до положення про МОЗ України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467

НАКАЗУЮ:

1. Провести спільно з Всеукраїнською громадською організацією "Всеукраїнська Асоціація Головних Лікарів" (далі - ВАГЛ ) у м. Чернівці 17-18 травня 2012 року Всеукраїнську науково-практичну конференцію Асоціації Головних лікарів України "Ефективність управління та ресурсне забезпечення закладів охорони здоров'я на сучасному етапі розвитку галузі" (далі - Конференція).

2. Затвердити Порядок денний Всеукраїнської науково-практичної конференції Асоціації Головних лікарів України щодо ефективності управління та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я на сучасному етапі розвитку галузі, що додається.

3. Створити Робочу групу (Організаційний комітет) Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему "Ефективність управління та ресурсне забезпечення закладів охорони здоров'я на сучасному етапі розвитку галузі" ( далі - Робоча група) для вирішення питань щодо підготовки та проведення Конференції та затвердити її у такому складі, що додається.

4. Голові Робочої групи:

4.1. Провести 10.05.2012 року засідання робочої групи з підготовки Конференції та за її результатами підготувати проект рішення в якому зазначити всі необхідні заходи для проведення Конференції, відповідальних осіб та термінів їх виконання та подати проект рішення на затвердження до МОЗ України;

4.2. Забезпечити підготовку матеріалів та доповідей для виступу із визначених темою Конференції питань;

4.3. Забезпечити висвітлення роботи Конференції у засобах масової інформації.

5. Керівникам структурних підрозділів Міністерства у разі необхідності взяти участь у роботі Конференції.

6. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам ВНМЗ МОЗ України прийняти участь в Конференції, а також відрядити для участі головних лікарів обласних, міських, районних лікувально-профілактичних закладів, керівників та членів місцевих осередків Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська Асоціація Головних Лікарів", відповідно до розподілу місць, що додається

7. Витрати на відрядження віднести за місцем основної роботи відряджених.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Віце - прем'єр - міністр України —
Міністр
                                                                           Р.В. Богатирьова