Про нас

ЛАСКАВО ПРОСИМО! 

Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я є добровільною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує на добровільній основі за родом професійної діяльності, навчання працівників медичних, фармацевтичних, промислових, науково-дослідних, учбових установ,  організацій, підприємств, пов’язаних з охороною здоров`я (незалежно від форм власності), осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, а також студентів вищих та учнів середніх навчальних медичних закладів для консолідації зусиль щодо захисту соціальних та економічних прав та інтересів членів профспілки. Сьогодні Профспілка є найпотужнішою профспілковою організацією столиці, що об’єднує 388 первинних профспілкових організацій з загальною чисельністю понад 72 тисячі членів. Серед них: працівники лікарень, амбулаторно-поліклінічних закладів, науково-дослідних інститутів, закладів лабораторної служби, аптек, промислових підприємства сфери охорони здоров'я, МОЗ України та НАМН України, а також студенти закладів вищої медичної освіти.

КУБАНСЬКИЙ Сергій Анатолійович  – Голова Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я

КУБАНСЬКИЙ Сергій Анатолійович  - Голова Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я 

МЕТА НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Київська міська профспілка працівників охорони здоров’я створена та працює з метою  представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади, місце-вого самоврядування, судових органах, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у взаємовідносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями щодо забезпечення здійснення права кожного члена Профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів, унеможливлення порушення прав та інтересів працюючих, законодавства України про працю. Більшість людей приєднується до Профспілки тому, що потребують захисту на роботі – підвищення та своєчасної виплати заробітної плати, контролю за додержанням законодавства про, створення безпечних і нешкідливих умов праці, організації правороз'яснювальної роботи та отримання кваліфікованої правової допомоги членам профспілки, і не лише в час коли виникають проблеми  

Задля досягнення зазначеної мети в Київській міській профспілці праціників охорони здоров'ястворена розгалуджена система органів профспілкового представництва за адміністративним принципом. Також у складі Ради Профспілки створено та працює її виконавичй орган - Апарат Ради, що складається з відділів за напрямками роботи:

ВІДДІЛ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ, тел 235-48-89     

                                              

ВІДДІЛ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Завідувач КОСТЮЧОК Тетяна Володимирівна, тел 288-14-29

ВІДДІЛ З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ

завідувач ЛЕВИЦЬКИЙ Віталій Олегович, тел. 288-07-24

 

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Технічний інспектор праці, завідувач відділу МАРТИНЮК Анжела Олександрівна, тел. 235-48-89

     

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ , тел. 234-00-77

Головний бухгалтер - МЕЛЬНИКОВА Світлана Юріївна

Заступник головного бухгалтера  - ПОЛІЩУК Валентина Михайлівна