Оголошено конкурс в аспірантуру від ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (далі - ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС оголошує конкурс в аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціальна підготовка за спеціалізаціями: «кардіологія», «нервові хвороби», «хірургія», «урологія», «акушерство та гінекологія», «анестезіологія та інтенсивна терапія», «соціальна медицина». Навчання можливе за державним замовленням і за кошти юридичних (фізичних) осіб.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи: заяву на ім’я директора; особовий листок з обліку кадрів; медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о; копію паспорта, копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації  “лікар”; копію диплома магістра медицини (за наявності) із зазначенням здобутої спеціальності та кваліфікації; копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з відповідної лікарської спеціальності («кардіологія», «неврологія», «хірургія», «урологія», «акушерство і гінекологія», «анестезіологія», «організація і управління охороною здоров’я»»); копія посвідчення про присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії з відповідної лікарської спеціальності (за наявності); витяг з трудової книжки, засвідчений за основним місцем роботи; копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних; список опублікованих наукових праць,  винаходів і корисних моделей (за наявності) або наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності.  Паспорт, диплом про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації «лікар», диплом магістра медицини (за наявності) та сертифікат лікаря-спеціаліста з відповідної лікарської спеціальності пред’являються вступником особисто.

Термін прийому документів – з 05 вересня по 05 жовтня 2022 року. Початок навчання починаэться з 01 грудня 2022 року. Вступні випробування з 24 жовтня по 07 листопада 2022 року. Вступники складають іспити з відповідної спеціальності (спеціалізації) та з іноземної мови.

Документи у паперовому вигляді приймаються відповідальним секретарем приймальної комісії ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за адресою: 01014,  м. Київ,  вул. Верхня, 5, учбовий центр, 1 кімн. з 10-00 до 15-00. Телефон: (044) 254-68-71; (044) 284-79-93. Правила прийому до аспірантури розміщені на веб-сайті  ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за посиланням.

Також ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників. Інформація щодо вакантних посад та перелік документів розміщена на веб-сайті  ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС за посиланням. Адреса, за якою приймаються документи: 01014 м. Київ, вул. Верхня, 5.Звертатися до відділу кадрів (кімн. 813),  тел.: 044-284-71-08; 044-254-68-51, начальник відділу кадрів - Труфанова Марія Миколаївна. Термін подання документів – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Інформаційна довідка про Державну наукову установу «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами

ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС є унікальним та одним із найкращих медичних закладів України, який успішно працює вже понад 90 років і поєднує у своїй діяльності науковий, освітній напрями та медичну практику. В установі надаються усі види медичної допомоги дорослому та дитячому населенню: екстрена, первинна, амбулаторна і стаціонарна, спеціалізована та високоспеціалізована. Наукові та клінічні підрозділи установи налічують 1373 штатні одиниці, серед яких понад 362 лікарі, із них 95,7% мають вищу та першу кваліфікаційну категорію. Усі працівники установи є висококласними фахівцями 70 лікарських спеціальностей, що дає змогу комплексно вирішувати прикладні наукові завдання.

Наукові відділи (внутрішньої медицини, малоінвазивної хірургії, організації медичної допомоги) використовують потужну матеріально-технічну базу ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС для проведення прикладних наукових досліджень за напрямками – профілактика та клінічна медицина. В наукових відділах працюють 65 наукових працівників, зокрема  докторів наук – 21 (з них 2 академіки НАМН України, 2 члени-кореспонденти НАМН України, 1 член-кореспондент АПН України, 15 професорів, 35  кандидатів наук). 

Сучасне високотехнологічне оснащення дає можливість здійснювати діагностику, лікування та профілактику захворювань із використанням найбільш прогресивних технологій і дотриманням міжнародних стандартів лікування, здійснювати наукові дослідження на рівні світових досягнень з клінічної медицини. Науковими співробітниками започатковано унікальні для України цикли стажування для засвоєння інноваційних технологій лапароскопічної хірургії та урології, гінекології та судинної хірургії.

Функціонування в установі Навчального центру «Інститут післядипломної освіти» цілком відповідає концепції розвитку безперервної професійної освіти. У 2019 році система управління якістю  ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС сертифікована на відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 стосовно медичної практики:надання первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої та екстреної (швидкої) медичної допомоги; здійснення освітньої й наукової діяльності.