Обчислення страхового стажу працівникам охорони здоров’я в умовах воєнного стану

Деякі питання обчислення страхового стажу працівникам охорони здоров’я в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану законодавство, що регулює трудові відносини та сферу зайнятості загалом, зазнало чималих змін. Як наслідок, і медичні працівники, і роботодавці зіткнулися з проблемами зарахування певних періодів роботи до страхового стажу.

Період простою: Відповідно до статті 113 КЗпП України за час простою господарської діяльності не з вини працівника (в тому числі на період оголошення карантину), заробітна плата оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Оплата простою (що сталася не з вини працівника) входить до фонду додаткової заробітної плати, тому сплата ЄСВ за цей період є обов’язковою, про що неодноразово роз’яснювали і податкові органи, які здійснюють адміністрування єдиного внеску. У місяці, в якому стався простій, за працівників, зайнятих за основним місцем роботи, сплата ЄСВ має бути не нижче мінімального страхового внеску (сума, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата).

Якщо в такому місяці база нарахування єдиного внеску за ставкою 22% виявиться нижчою за мінімальну зарплату, єдиний внесок обов’язково нараховується на різницю між фактично одержаним заробітком і мінімальною заробітною платою. Це ж стосується і тих випадків, коли простій становить повний місяць.

Мінімальна база єдиного внеску не застосовується щодо заробітної плати:

 • працівників за сумісництвом - ЄСВ нараховується завжди на їх фактичний дохід;
 • нових і звільнених працівників, які відпрацювали неповний місяць через прийняття на роботу або звільнення в цьому місяці;
 • осіб з інвалідністю - по фонду оплати праці застосовується понижена ставка ЄСВ - 8,41% 5,3% та 5,5 %.

Оскільки під час простою працівники підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, за цей період сплачується ЄСВ, тому періоди простою зараховуються до страхового стажу.

При цьому слід враховувати, що місяць, в т.ч. якщо у цей період був простій, зараховується як повний місяць роботи за умови, що за цей місяць сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою мінімального страхового внеску, то цей місяць зараховується до страхового стажу пропорційно сплачених внесків (за встановленою формулою).

Період відпустки без збереження заробітної плати: Якщо працівник написав заяву про відпустку без збереження заробітної плати на цілий місяць або більше (на час періоду воєнного стану), такому працівникові не нараховується заробітна плата, а отже, відсутня і база для нарахування та сплати ЄСВ та, як наслідок, страховий стаж за відповідні неоплачувані місяці не зараховується. Страховий стаж обчислюється місяцями. Причому, неповний місяць роботи належить до страхового стажу як повний місяць за умови сплати мінімального страхового внеску. 

Якщо основному працівнику за певний місяць заробітна плата нараховується, наприклад, за один робочий день, тоді ЄСВ  нараховується та сплачується у розмірі не нижчому за мінімальний, який становить 1430 гривень, і працівник має повний місяць страхового стажу.

В умовах призупинення трудового договору: Оскільки під час призупинення трудового договору виплата заробітної плати роботодавцем не здійснюється, то відсутня база нарахування ЄСВ, а відповідно, ЄСВ не сплачується. В цих умовах вважаємо, що роботодавець повинен фіксувати розмір ЄСВ, який підлягав би виплаті із сум заробітної плати та компенсаційних виплат, які б виплачувалися праців­никові, якщо такого призупинення трудового договору не було б. Справа в тому, що згідно статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в період воєнного стану» відшкодування цих платежів на час призупинення дії трудового договору в повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України і страховий стаж за цей період буде зараховано.

Однак як це працюватиме на практиці, сказати важко: відповідний механізм наразі відсутній. Щоб зменшити ризики втрати страхового стажу за відповідні періоди, можна використати декілька інструментів:

 • влаштуватися на роботу за сумісництвом без припинення трудових відносин;
 • зареєструватися підприємцем та самостійно сплачувати страхові внески за себе;
 • надавати послуги (виконувати роботи) за договорами цивільно-правового характеру;
 • звільнитися з роботи та стати на облік у центрі зайнятості або одразу знайти нову роботу.

Треба зауважити, що у разі, якщо підприємство і працівник працюють, але роботодавець не сплачує страхові внески, працівник має право:

 • звернутися до роботодавця із письмовою вимогою оплатити ЄСВ;
 • поскаржитися на роботодавця до податкових органів та територіальних органів Державної служби України з питань праці;
 • звернутися до поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого стаття 212−1 КК України;
 • подати цивільний позов до суду про визнання бездіяльності роботодавця протиправною та зобов’язання нарахувати та сплатити страхові внески.

Довідково: У зв’язку з дією воєнного стану фізичним особам-підприємцям надане право тимчасово, у період з 1 березня 2022 року та впродовж 12 місяців після скасування воєнного стану, не нараховувати та не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Такий крок застосований задля зменшення фінансового навантаження на підприємців та стимулювання їх до продовження діяльності, необхідної для країни в складних умовах війни.

Однак, приймаючи рішення щодо використання наданої державою можливості впродовж певного часу не сплачувати єдиний внесок, необхідно пам’ятати, що відповідні періоди роботи не будуть зараховані до страхового стажу для призначення пенсії в майбутньому.

 

У кого й на скільки зростуть пенсії з 1 жовтня 2022 року? 

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» з 1 жовтня 2022 р. розмір мінімальної заробітної плати зросте з 6500 грн до 6700 грн. Це є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсій за віком непрацюючим громадянам, які досягли віку 65 років і більше та які мають страховий стаж: чоловіки — не менше 35 років, жінки — не менше 30 років.

З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком у таких пенсіонерів становитиме 2680 грн (6700 х 40 %). Особам, які працюють, у тому числі тим, які забезпечують себе роботою самостійно і зареєстровані як ФОП, мінімальні розміри пенсій за віком на рівні 40 % мінімальної заробітної плати будуть встановлені після звільнення з роботи. 

Для обчислення розміру пенсії за віком має значення тривалість набутого страхового стажу та величина заробітної плати, з якої сплачувалися внески.

Довідково. Мінімальний розмір пенсії за віком непрацюючих громадян, які досягли віку 65 років за наявності, зокрема, у жінок 30 років страхового стажу, у чоловіків - 35, встановлюється в розмірі 40 % мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет на відповідний рік (ч. 2 ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

До 01.10.2022  такий розмір становив 2600 грн. Мінімальний розмір пенсії за віком непрацюючих громадян, які не досягли віку 65 років, за наявності, зокрема, у чоловіків 35 років страхового стажу, у жінок – 30 встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ч. 1 ст. 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). З 01.07.2022 р. такий розмір становить 2027 грн.

До мінімального розміру пенсії за віком встановлюються доплати за понаднормовий стаж, інші надбавки і підвищення, передбачені законодавством.

З 1 жовтня 2022 р. пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років, буде встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії в розмірі до 300 грн (постанова Кабінету Міністрів України «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому» від 15.09.2021 № 963). Після встановлення такої виплати розмір пенсії не може перевищувати розміру середньої заробітної плати в  країні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії - 10340,35 грн.

Щомісячна компенсаційна виплата встановлюється незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким  призначена пенсія, від тривалості страхового стажу та від факту роботи. 

Пенсіонерам, які досягнуть 70 років після 1 жовтня, щомісячна компенсаційна виплата встановлюватиметься з дати досягнення такого віку. 

Довідково. Пенсіонерам віком від 80 років щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 500 грн було  встановлено з 1 квітня 2020 р. Після індексації з 01.03.2022 р. ця доплата зросла до 579 гривень. Пенсіонерам віком від 75 років до 80 років та старше компенсаційну доплату в розмірі 400 грн почали виплачувати з 1 жовтня 2021 р. Після індексації з 01.03.2022 ця доплата зросла до 456 грн.

З 1 жовтня 2022 р. запроваджується додаткова гарантія пенсіонерам віком від 70 років і старшим, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та які мають страховий стаж: чоловіки - не менше 35 років, жінки - не менше 30 років. Мінімальний розмір їх пенсійної виплати не має бути менше 3000 грн.

Тим, у кого розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 3000 гривень, встановлюватиметься доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру (постанова Кабінету Міністрів України «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому» від 15.09.2021  № 963). 

Пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, але їх страховий стаж менше 35 років у чоловіків та 30 років — у жінок, мінімальна пенсійна виплата буде обчислена в розмірі, пропорційному до набутого страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3000 грн.

При цьому у пенсіонерів віком 80+ зі стажем 25 років у чоловіків і 20 років у жінок розмір пенсійної виплати не може бути меншим за 2600 грн, а в осіб віком від 70 до 80 років - меншим за 2500 грн.

З 1 жовтня 2022 р. зростуть мінімальні розміри «військових» пенсій по інвалідності (Закон України від «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» 15.02.2022 р. № 2040-IX).

Зокрема, мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни залежно від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4396 грн до 6532,50 грн. Для інших - залежно від групи інвалідності та звання - від 4186 грн до 5986,50 грн.

До мінімального розміру пенсії по інвалідності встановлюються надбавки, доплати і підвищення, передбачені законодавством.

Довідково.  Для осіб з інвалідністю внаслідок війни розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути нижче:

 • І група – 650 % прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. З 01.07.2022 - 13175,50 грн (2027 х 650 %);
 • ІІ група – 525 % ПМ. З 01.07.2022 р. - 10 641,75 грн (2027 х 525 %);
 • ІІІ група – 360 % ПМ. З 01.07.2022 р. -7297,20 грн (2027 х 360 %).

Підстава: постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій» від 28.07.2010 № 656.