Відкриття меморіальної дошки в ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМН України"

Останні 55 років становлення та розвитку ендокринної хірургії в  Україні пов’язано з іменем  Ігоря  Васильовича Комісаренка.

У 1958 році після  закінчення Київського  медичного інституту і роботи хірургом у Радомышльській районній лікарні молодий лікар влился в колектив кафедры загальної хірургії рідного  Інституту. Будучи аспірантом кафедри під керівництвом  професора Михайла Ісидоровича Коломійченка, Ігорь Васильович започаткував розвиток нового напрямку – ендокринної хірургії. Його перша наукова робота  була присвячена вивченню взаємодії щитовидної залози, наднирників і центральної нервової системи. Фундаментально-прикладний характер работы  дозволив  вирішити ряд важливих клінічних  питань, які мали науково-практичне значення для тиреоїдної хірургії, в тому числі  визначена роль кори наднириків в патогенезі і лікуванні тиреотоксичного зобу. Ці розробки дозволили Ігорю Васильовиу успішно захистити у 1963 році кандидатську дисертацію.

Після створення  у 1965 році  Київського НДІ ендокринологїі та обміну речовин, на його базі було відкрито, вперше в Україні,  спеціалізоване віділення хірургічного лікування  захворювань  эндокринних залоз, яке очолив  талановитий  хірург Ігор Васильович Комісаренко.

У роки формування відділу ендокринної хірургії основним напрямком наукової роботи Ігоря Васильовича була розробка методів лікування захворювань надниркових залоз. Досліджувалися питання діагностики, лікування, реабілітації хворих хворобою Іценко-Кушинга, пухлин кори надниркових залоз і хромафинної тканини. Розпочато широкомасштабне застосування для лікування хвороби Іценко-Кушинга та гормонально активних пухлин надниркових залоз першого вітчизняного інгібітора адренокортікальної секреції – хлодитана, який до теперішнього часу є єдиним ефективним кортікостатичним препаратом. У клініці І.В.Коміссаренка були розроблені сучасні комбіновані методи лікування захворювань надниркових залоз з використанням хлодитана, хірургічних, ендоваскулярних, променевих методик, які дозволили повернути здоров'я багатьом сотням хворих. Пріоритетні методи лікування хвороби Іценко-Кушинга знайшли визнання далеко за межами України. Досвід лікування хворих ендогенним гіперкортицизмом ліг в основу дисертаційної роботи  І.В.Коміссаренка на звання доктора медичних наук.

За розробку і впровадження в клінічну практику ефективних методів лікування хвороби Іценко-Кушинга та пухлин наднирників Ігор Васильович Комісаренко з групою співробітників Інституту в 1977 році був удостоєний Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.

Значних успіхів було досягнуто Ігорем Васильовичем Комісаренко в області вивчення проблем онкоендокринологіі. Чорнобильська катастрофа 1986 року ускладнилася важкими медичними наслідками для населення України. Значне зростання радіаційно-індукованих карцином щитовидної залози у дітей та підлітків вимагало  перегляду старих тактичних лікувально-діагностичних підходів і методик хірургічного лікування. Хірургічна клініка інституту ендокринології під керівництвом Ігоря Васильовича Комісаренка інтенсивно зайнялася розробкою цієї проблеми. Були переглянуті і вдосконалені методи діагностики і оперативного лікування. Широке впровадження отримали такі сучасні методики, як ультразвукове сканування і тонкоголкова аспіраційна пункційна біопсія щитовидної залози. Використання їх дозволило підвищити точність діагностики раку та інших захворювань щитовидної залози. За роки існування хірургічного відділу І.В.Коміссаренко опубліковано понад 500 наукових праць, монографій. Під його керівництвом захищено 8 докторських і 10 кандидатських дисертаційних робіт. Ігор Васильович Комісаренко був багатогранною особистістю, вмів талановито поєднувати лікувальну, організаторську і педагогічну роботу. По праву він є творцем Української школи хірургів-ендокринологів. Практично у всіх регіонах України працюють його учні, багато з яких досягли великих висот. Поряд з інтенсивною науковою і практичною діяльністю Ігор Васильович Комісаренко багато часу приділяв питанням організації хірургічної служби України.

Наукова і практична діяльність Ігоря Васильовича Комісаренка були оцінені по достоїнству. Він був обраний членом-кореспондентом НАМН України, йому було присвоєно звання  Заслужений діяч науки і техніки України, був  членом президії асоціації ендокринологів України, почесним Президентом Української асоціації хірургів-ендокринологів. У 1987 році  «За великий внесок у розвиток світової теоретичної і практичної медицини» І.В.Коміссаренко був обраний Почесним членом науково-медичних товариств Балканських країн і нагороджений Великою Золотою Медаллю. В даний час українська ендокринна хірургія стала повноправною клінічної спеціальністю, визначилася як самостійна наукова галузь, що має свою історію, традиції та перспективи розвитку. Ім'я професора Ігоря Васильовича Комісаренка, його творчий шлях в ендокринній хірургії назавжди залишаться світлим образом для хірургів і ендокринологів.