Вітаємо молодих вчених!

Проведена конференція – це наймасштабніший захід молодих вчених за 25 років існування НАМНУ, на якому були представлені 9 медичних секцій та понад 140 доповідей провідних молодих науковців України. Конференції такого формату – це унікальна можливість для молодих вчених представити результати своєї науково-практичної роботи в новому форматі, який передбачає не тільки усні доповіді, але і практичні майстер-класи з різноманітних розділів хірургії.

Повний звіт заходу можна скачати на сайті Інституту педіатрії, акушерства та гінекології за посиланням http://ipag-kiev.org.ua

  ПЕРЕМОЖЦІ:

 СЕКЦІЯ «ТЕРАПІЯ»

 1. Супрун І.С. «ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІРУРГІЇ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ»
 2. Ошмянська Н.Ю. «МЕХАНІЗМИ ФІБРОЗУВАННЯ ПЕЧІНКИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЕТІОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ»
 3. Мусієнко А.С. «МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЧОЛОВІКІВ З ВЕРТЕБРАЛЬНИМИ ПЕРЕЛОМАМИ»

      4. Бурдейна О.В. «ПЕРИТОНЕАЛЬНИЙ ДІАЛІЗ: СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ВПЛИВУ НА ВИЖИВАННЯ МЕТОДУ»

 СЕКЦІЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА»

 1. Samborskyy M. «EVOLUTION OF SEQUENCING TECHNOLOGIES AND THE RISE OF THE PRECISION MEDICINE»

Смутько О.Ю. «МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВІРУСІВ ГРИПУ, ВИДІЛЕНИХ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД 2016-2017 РОКІВ»

 1. Брєєва О.В. «ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕПАРАЦІЇ ПОШКОДЖЕНЬ ДНК, ІНДУКОВАНИХ 4-ГІДРОКСИЕСТРАДІОЛОМ, У ХВОРИХ НА РАК ЕНДОМЕТРІЮ З СІМЕЙНОЮ ІСТОРІЄЮ РАКУ»
 2. Журба Е.П. «ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ НЕЙРОГИПОФИЗА КРЫС ПРИ КРАТКОСРОЧНОМ РЕГУЛЯРНОМ ПРИЕМЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ» 

СЕКЦІЯ «ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА.

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я»

 1. Куц К.В. «НЕЙРОКОГНІТИВНИЙ ДЕФІЦИТ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІЙ ПАТОЛОГІЇ В УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС»
 2. Літовченко О.Л. «ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТКИ ВНЕСКУ В СУМАРНИЙ ЕФЕКТ ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ПОЗИТИВНОЇ НИЗЬКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОРГАНІЗМ»
 3. Клюс В.Ю. «ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЕЛЕКТОЕНЦЕФАЛОГРАФІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ЛАЙМА»

     4. Спаська Ю.С. «ТОКСИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕЯКИХ АМФОТЕРНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН» 

СЕКЦІЯ «ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

 1. Мірошников О.О. «РОЛЬ СТРУКТУРНИХ ПОРУШЕНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ПАТОГЕНЕЗІ РОЗЛАДІВ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ У ДІТЕЙ»

        2. Гурандо А.В. «ДІАГНОСТИЧНА ТОЧНІСТЬ ЦИФРОВОГО ТОМОСИНТЕЗУ  У ПОРІВНЯННІ З ДОДАТКОВОЮ ЕКСПОЗИЦІЄЮ ІЗ ЛОКАЛЬНОЮ КОМПРЕСІЄЮ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ М’ЯКОТКАНИНИХ УРАЖЕНЬ ГРУДНИХ ЗАЛОЗ»

        3. Сюдмак О.Р. «ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ВАГІТНИХ З ЕКЗ НА ФОНІ ОЖИРІННЯ (ЗА ДАНИМИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ)»

       4. Букулова Н.Ю. «КЛИНИКО-ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У  ДЕТЕЙ»

      5. Лук’яненко О.Ю. «МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ЗАТУХАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ У ДІАГНОСТИЦІ СТЕАТОЗУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ»

       6. Мигур М.Ю. «ВПЛИВ СТАНУ ЕВЕНТРОВАНОГО КИШЕЧНИКА ПРИ ГАСТРОШИЗИСІ НА ВІДНОВЛЕННЯ МОТОРИКИ ТРАВНОГО ТРАКТУ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ» 

СЕКЦІЯ «СТОМАТОЛОГІЯ»

 1. Лютіков О.І. «МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДНОГО ШАРУ  ІНТАКТНОГО ТА КАРІОЗНО-УРАЖЕНОГО ДЕНТИНУ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ»
 2. Ляховська А.В. «ОБГРУНТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ У ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ»
 3. Goncharuk-Khomyn M.Y. «EVALUATION OF PERI-IMPLANT BONE REDUCTION LEVELS FROM SUPERIMPOSITION PERSPECTIVE: PILOT STUDY AMONG UKRAINIAN IMPLANTOLOGY PRACTICE»

      4. Готь С.Р. «ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕНСИВНОСТІ УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ НА ТИТАНОВИХ ТА ОКСИД-ЦИРКОНІЄВИХ АБАТМЕНТАХ» 

МАЙСТЕР-КЛАСИ:

НАДАННЯ ДОЛІКАРСЬКОЇ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ І РОЗШИРЕНІ РЕАНІМАЦІЙНІ ЗАХОДИ

ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКИ: МУЛЬТИСПІРАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ ТА 3D МАМОГРАФІЯ (майстер клас проводився с використанням першого в Україні 640-зрізового    комп’ютерного томографу та нового 3D мамографу Hologic Selenia Dimensions з функцією томосинтезу)